Filozófia (2010-11-I hétfő 12:15-13:45)

Printer-friendly version

Filozófia (GTK)

  • Mi a különbség álom és valóság között? Van-e bármilyen támpontunk, hogy különbséget tegyünk e kettő között? Lehet, hogy egy mátrixban élünk?
  • Mi a különbség egy Isten által teremtett és egy magától kialakuló világegyetem között? Mit jelent az evolúció?
  • Be lehet-e ésszel, érvekkel látni Isten létezését? Ha igen, szükség van-e még a hitre? Ha nem, akkor abból mi következik?
  • Mi a különbség egy ember és egy intelligens robot között? Gondolkodnak-e a robotok? Vagy csak úgy tűnik? És mi, mi valóban gondolkodunk? Vagy a mi fejünkben is csak elektronkisülések zajlanak a neuronjaink között?
  • Szabadon cselekszünk? Vagy csak azt tesszük, ami a fejünkben zajló elektronkisülésekből következik? Mi a szabadság? Ha szabadon cselekedhetünk, lehetünk egyenlők?
  • Mi a fekete erdei klinika és a Fekete-erdei Klinika szavak jelentése közötti különbség? Egyáltalán: mi az a jelentés, és hogyan befolyásolja ez, hogy egy bírónak mire kell tekintettel lennie ítéletének meghozatalakor?
  • Mi a különbség engedetlen polgárok és polgári engedetlenség között?
  • Tegnap vagy tavaly óta egy csomó dolog megváltozott bennem! De akkor mi azonos és mi különbözik? Mi az Énem, ami változatlan?

A fentihez hasonló kérdések segítségével mindennapos tapasztalatainkon keresztül ragadunk meg fontos problémákat, és megvizsgáljuk, hogy a filozófia különböző diszciplínái (mint például az ismeretelmélet, elmefilozófia, etika, esztétika, politikafilozófia stb.) milyen útmutatást nyújtanak számunkra.

2010-11-I Filozófia

Részletes leírás: 

A félév során tárgyalt konkrét filozófiai diszciplínák és témák:

 

1. Bevezetés: álom és valóság. Milyen alapon lehet különbséget tenni látszat és valóság között?

2. Az ember: filozófiai megközelítések az emberről. Mi, ki az ember? Isten képmása, a természet gyermeke?

3. Ismeretelmélet I.: mi a tudás? Mi a különbség tudás és nem tudás között? Mi a tudás definíciója?

4. Ismeretelmélet II.: mik a tudásunk forrásai? Honnan és hogyan szerzünk szert tudásra?

5. Nyelvfilozófia: mi a jelentés? Milyen jelentéstartalma van annak, amit mondunk? Ki szabja ezt meg?

6. Elmefilozófia: Van-e különbség agy és elme között? Lehetséges-e a mesterséges intelligencia?

7. Istenérvek: be lehet-e bizonyítani vagy lehet-e cáfolni Isten létezését. Kreácionizmus vs. evolúcionizmus.

8. Esztétika: mi a szép? Mitől lesz valami esztétikus, szép, művészet?

9. Etika: mi a jó, mi a helyes? Helyes-e pl. az eutanázia?

10. Politikafilozófia: mi a szabadság, mi az egyenlőség? Mi a liberalizmus és mi a konzervativizmus?

11. Szabad akarat: magam döntök a cselekedeteimről vagy azok eleve szükségszerűek?

Követelmények: 

3 egyaránt 10 pontos ZH teljesítése elégséges szinten.

A ZH-ák nincsenek külön értékelve.

PótZH-hoz, aláíráshoz min. 3 pont megszerzése szükséges.

Félévközi jegyeseknek 4 pótZH alkalom a pótlási héten.

Vizsgásoknak 4 vizsgaalkalom a vizsgaidőszakban: ZH-ák vizsgaformátumú megírása külön-külön v. egyben.

 

 

Zh időpontok:

 

1. október 4.-ei hét (1-4 diasor)

2. november 1.-ei hét (5-7 diasor); hétfői kurzusok nov. 8!!!

3. december 6.-ai hét (8-11. diasor)

pótZH időpontok:

12.13 12-14 E202

12.14 17-19 E202

12.15 12-14 E202

12.17 12-14 E202

Vizsga időpontok:

12.21 14-16 E202

01.04 14-16 E202

01.11 14-16 E202

01.18 14-16 E202