A társas lény (2020-21-II kedd 10:15-11:45)

Printer-friendly version

2020-21-II A társas lény LB

Részletes leírás: 

Bevezető

Hogyan, miért, és milyen mértékben befolyásol minket társas környezetünk? Mennyire határoznak meg minket a helyzetek, szerepek és kultúrák, melyekben megnyilvánulunk? Miért teljesítünk bizonyos esetekben jól ha közönségünk van, míg máskor szinte megbénít társaink jelenléte?

Miért vagyunk vonzóbbak társaságban, mint egyedül? Miért különösen fontos a termékünket értékelő első hitelesnek tűnő online komment? Hogyan árulkodik valaki testbeszéde mondandója igazságáról? Hogyan ismerhetőek fel és kezelhetőek negatív implicit attitűdjeink? Miért nem segít senki, amikor bárki segíthetne? Miért esik nehezünkre meglátni szerelmünk vagy példaképünk sokak számára szembetűnő negatív tulajdonságait? És fordítva: miért olyan nehéz meglátnunk egy számunkra ellenszenves ember pozitív oldalát?  A kurzus keretében ezekre és még sok más hasonlóan izgalmas kérdésre keressük a választ.

A tárgy célkitűzése

Bevezetni a hallgatókat az egyén és a társadalom kapcsolatrendszerének komplexitásába, jellemző megközelítéseibe és kutatásának módszertani alapjaiba.

Követelmények: 

A kurzus során két zárthelyi dolgozatot írunk az órán elhangzott anyag alapján. A zh kérdések a tantárgy Moodle oldalán fent lévő ppt-kben szereplő anyagra vonatkoznak.

A tárgynak KÉT FORMÁJA is létezik:

(1.) A (BMEGT41A011) a félévközi jegy megszerzésének feltétele a két zárthelyi dolgozaton legalább 8-8 pont teljesítése. Ha legalább az egyik zárthelyi dolgozat pontszáma megvan minimum 8 pont, akkor a pótlási héten bármelyik dolgozat eredménye pótolható vagy javítható. A pótlási héten írt dolgozat eredménye a korábbi eredményeket nem rontja. Vizsgaidőpontot NEM kell felvenni ezzel a FÉLÉVKÖZIS kóddal.

(2.) A (BMEGT419722) a vizsgajegy megszerzésének feltétele a két zárthelyi dolgozaton legalább 8-8 pont teljesítése. Ha legalább az egyik zárthelyi dolgozat pontszáma megvan minimum 8 pont, akkor a pótlási héten és/vagy a vizsgaidőszakban a vizsgaidőpontokban bármelyik dolgozat eredménye pótolható vagy javítható. A pótlási héten és/vagy a vizsgaidőszakban írt dolgozat eredménye a korábbi eredményeket nem rontja. A VIZSGAJEGY megszerzéséhez FEL KELL VENNI egy vizsgaidőpontot. TEHÁT: Így a két tárgy feltételei azonosak! A különséget az adminisztráció jelenti.

(3.) Az aláírás megszerzésének feltétele a két zárthelyi dolgozaton legalább 16 pont teljesítése.

Fogadóóra: e-mailes egyeztetést (lang [kukac] filozofia.bme.hu) követően.

Bár a dolgozat megírásához a ppt-ken szereplő órai anyag elegendő, a hallgatók felkészülését a következő ajánlott irodalmak segítik:

  • Atkinson et al. (eds.): Pszichológia. Osiris, 1994, 18-19. fejezetek.
  • Aronson, E.: A társas lény. Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1984.
  • Aronson, E. – Tavris, C. Történtek hibák, de nem én tehetek róluk: Az önigazolás lélektana, Ab Ovo Kiadói Kft., 2009.
  • Breckler, S. J. – Olson, J. M. – Wiggins, E. C. Social Psychology Alive. Belmont: Thomson Higher Education, 2006.
  • Smith, E. R. – Mackie, D. (2005): Szociálpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.

A tananyagok, a ponttáblázatok és az egyéb segédanyagok a kurzusok Moodle oldalán érhetőek el: https://edu.gtk.bme.hu/

 

Időtartam: 
2