Filozófia (GTK) (2018-19-I kedd 14:15-15:45)

Printer-friendly version

Filozófia (GTK)

  • Mi a különbség álom és valóság között? Van-e bármilyen támpontunk, hogy különbséget tegyünk e kettő között? Lehet, hogy egy mátrixban élünk?
  • Mi a különbség egy Isten által teremtett és egy magától kialakuló világegyetem között? Mit jelent az evolúció?
  • Be lehet-e ésszel, érvekkel látni Isten létezését? Ha igen, szükség van-e még a hitre? Ha nem, akkor abból mi következik?
  • Mi a különbség egy ember és egy intelligens robot között? Gondolkodnak-e a robotok? Vagy csak úgy tűnik? És mi, mi valóban gondolkodunk? Vagy a mi fejünkben is csak elektronkisülések zajlanak a neuronjaink között?
  • Szabadon cselekszünk? Vagy csak azt tesszük, ami a fejünkben zajló elektronkisülésekből következik? Mi a szabadság? Ha szabadon cselekedhetünk, lehetünk egyenlők?
  • Mi a fekete erdei klinika és a Fekete-erdei Klinika szavak jelentése közötti különbség? Egyáltalán: mi az a jelentés, és hogyan befolyásolja ez, hogy egy bírónak mire kell tekintettel lennie ítéletének meghozatalakor?
  • Mi a különbség engedetlen polgárok és polgári engedetlenség között?
  • Tegnap vagy tavaly óta egy csomó dolog megváltozott bennem! De akkor mi azonos és mi különbözik? Mi az Énem, ami változatlan?

A fentihez hasonló kérdések segítségével mindennapos tapasztalatainkon keresztül ragadunk meg fontos problémákat, és megvizsgáljuk, hogy a filozófia különböző diszciplínái (mint például az ismeretelmélet, elmefilozófia, etika, esztétika, politikafilozófia stb.) milyen útmutatást nyújtanak számunkra.

2018-19-I Filozófia (GTK)

Részletes leírás: 

A félév során tárgyalt konkrét i diszciplínák és témák:

1. Bevezetés: álom és valóság. Milyen alapon lehet különbséget tenni látszat és valóság között?

2. Az ember: megközelítések az emberről. Mi, ki az ember? Isten képmása, a természet gyermeke?

3. Elme: Van-e különbség agy és elme között? Lehetséges-e a mesterséges intelligencia?

4. Istenérvek: be lehet-e bizonyítani, vagy lehet-e cáfolni Isten létezését. Kreácionizmus vs. evolúcionizmus.

5. Szabad akarat: magam döntök a cselekedeteimről vagy azok eleve szükségszerűek?

6. Etika: mi a jó, helyes cselekedet? Van-e egyáltalán jó és rossz?

7. ZH

8. Politikafilozófia I. Mi az egyenlőség? Mi a szabadság?

9. Politikafilozófia II. Mi a liberalizmmus? Mi a konrevativizmus? Mi a szocializmus?

10. Ismeretelmélet I.: Mi a tudás? Mi a tudás definíciója? Mi a különbség tudás és nem tudás között?

11. Ismeretelmélet II.: Mik a tudásunk forrásai? Honnan és hogyan szerzünk szert tudásra?

12. Nyelv: mi a jelentés? Milyen jelentéstartalma van annak, amit mondunk? Ki szabja ezt meg?

13. ZH

14. Esztétika: mi a szép? Mitől lesz valami esztétikus, szép, művészet?

Követelmények: 

2 egyaránt 35 pontos ZH teljesítése összességében elégséges szinten.

ZH eredmények:

Az eredmény adatbázisban (BME címtáras bejelentkezés szükséges) https://server.filozofia.bme.hu/corliss-pub/subject_in_semesterlist.php

A ZH-k nincsenek külön-külön értékelve.

Félévközi jegyeseknek 3 pótZH alkalom a pótlási héten.

Vizsgásoknak 4 vizsgaalkalom a vizsgaidőszakban: ZH-ák vizsgaformátumú megírása külön-külön.

A ZH-k, vizsgák időpontjai:

1. ZH: az október 15-i héten 2. ZH: a november 26-i héten PótZH-k: december 10-11-12  Vizsgák: TBA 

Maximum 8 pluszpont szerezhető beadandó dolgozattal. Maximális terjedelme két oldal (12 pt betű, másfeles sorköz). A dolgozatban az alábbi blogbejegyzések valamelyikében feltett kérdést kell megválaszolni, és a választ megindokolni:

http://namitgondolsz.hu/2014/11/otthon-maradhatott-volna-e-caesar-ama-ve... 

http://namitgondolsz.hu/2014/03/az-akarat-diadala/

http://namitgondolsz.hu/2013/10/mi-lett-theszeusz-hajojaval/

http://namitgondolsz.hu/2017/01/mi-lesz-veled-ha-tobben-leszel/

  A beadandó elkészítése előtt olvassa el a "Tanácsok a beadandó dolgozatokkal kapcsolatban" nevű fájlt.     

Időtartam: 
2