Filozófia (2012-13-II szerda 10:15-11:45)

Printer-friendly version

Filozófia (GTK)

  • Mi a különbség álom és valóság között? Van-e bármilyen támpontunk, hogy különbséget tegyünk e kettő között? Lehet, hogy egy mátrixban élünk?
  • Mi a különbség egy Isten által teremtett és egy magától kialakuló világegyetem között? Mit jelent az evolúció?
  • Be lehet-e ésszel, érvekkel látni Isten létezését? Ha igen, szükség van-e még a hitre? Ha nem, akkor abból mi következik?
  • Mi a különbség egy ember és egy intelligens robot között? Gondolkodnak-e a robotok? Vagy csak úgy tűnik? És mi, mi valóban gondolkodunk? Vagy a mi fejünkben is csak elektronkisülések zajlanak a neuronjaink között?
  • Szabadon cselekszünk? Vagy csak azt tesszük, ami a fejünkben zajló elektronkisülésekből következik? Mi a szabadság? Ha szabadon cselekedhetünk, lehetünk egyenlők?
  • Mi a fekete erdei klinika és a Fekete-erdei Klinika szavak jelentése közötti különbség? Egyáltalán: mi az a jelentés, és hogyan befolyásolja ez, hogy egy bírónak mire kell tekintettel lennie ítéletének meghozatalakor?
  • Mi a különbség engedetlen polgárok és polgári engedetlenség között?
  • Tegnap vagy tavaly óta egy csomó dolog megváltozott bennem! De akkor mi azonos és mi különbözik? Mi az Énem, ami változatlan?

A fentihez hasonló kérdések segítségével mindennapos tapasztalatainkon keresztül ragadunk meg fontos problémákat, és megvizsgáljuk, hogy a filozófia különböző diszciplínái (mint például az ismeretelmélet, elmefilozófia, etika, esztétika, politikafilozófia stb.) milyen útmutatást nyújtanak számunkra.

2012-13-II Filozófia

Részletes leírás: 

A félév során tárgyalt konkrét filozófiai diszciplínák és témák:

 

1. Bevezetés: álom és valóság. Milyen alapon lehet különbséget tenni látszat és valóság között?

2. Az ember: filozófiai megközelítések az emberről. Mi, ki az ember? Isten képmása, a természet gyermeke?

3. Elmefilozófia: Van-e különbség agy és elme között? Lehetséges-e a mesterséges intelligencia?

4. Szabad akarat: magam döntök a cselekedeteimről vagy azok eleve szükségszerűek?

ZH

6. Istenérvek: be lehet-e bizonyítani, vagy lehet-e cáfolni Isten létezését. Kreácionizmus vs. evolúcionizmus

7. Ismeretelmélet I.: mi a tudás? Mi a tudás definíciója? Mi a különbség tudás és nem tudás között?

8. Ismeretelmélet II.: mik a tudásunk forrásai? Honnan és hogyan szerzünk szert tudásra?

9.Nyelvfilozófia: mi a jelentés? Milyen jelentéstartalma van annak, amit mondunk? Ki szabja ezt meg?

ZH

11. Esztétika: mi a szép? Mitől lesz valami esztétikus, szép, művészet?

12. Etika: mi a jó, mi a helyes? Helyes-e pl. az eutanázia?

13. Politikafilozófia: mi a szabadság, mi az egyenlőség? Mi a liberalizmus és mi a konzervativizmus?

ZH

Követelmények: 

3 egyaránt 20 pontos ZH teljesítése összességében elégséges szinten.

A ZH-k nincsenek külön-külön értékelve.

PótZH-hoz, aláíráshoz min. 10 pont megszerzése szükséges a 3 ZH-ból összesen.

Félévközi jegyeseknek 4 pótZH alkalom a pótlási héten.

Vizsgásoknak 4 vizsgaalkalom a vizsgaidőszakban: ZH-ák vizsgaformátumú megírása külön-külön.

 

Ponthatárok:

 

52-60 jeles

45-51 jó

38-44 közepes

31-37 elégséges

 0-30 elégtelen

 

Az órák friss hírei: 

ZH1 az első 4 óra anyagából a március 11-i héten

ZH2 a második 4 óra anyagából az április 15-i héten

ZH3 az utolsó 3 óra anyagából a május 13-i héten

 

pótZH-k: május 21., 22., 23. és 24. 12:15 E205

 

Vizsgák: május 28. és június 4., 11. és 18. 12:15 E306