Filozófia (2012-13-I szerda 12:15-13:45)

Printer-friendly version

Filozófia (GTK)

  • Mi a különbség álom és valóság között? Van-e bármilyen támpontunk, hogy különbséget tegyünk e kettő között? Lehet, hogy egy mátrixban élünk?
  • Mi a különbség egy Isten által teremtett és egy magától kialakuló világegyetem között? Mit jelent az evolúció?
  • Be lehet-e ésszel, érvekkel látni Isten létezését? Ha igen, szükség van-e még a hitre? Ha nem, akkor abból mi következik?
  • Mi a különbség egy ember és egy intelligens robot között? Gondolkodnak-e a robotok? Vagy csak úgy tűnik? És mi, mi valóban gondolkodunk? Vagy a mi fejünkben is csak elektronkisülések zajlanak a neuronjaink között?
  • Szabadon cselekszünk? Vagy csak azt tesszük, ami a fejünkben zajló elektronkisülésekből következik? Mi a szabadság? Ha szabadon cselekedhetünk, lehetünk egyenlők?
  • Mi a fekete erdei klinika és a Fekete-erdei Klinika szavak jelentése közötti különbség? Egyáltalán: mi az a jelentés, és hogyan befolyásolja ez, hogy egy bírónak mire kell tekintettel lennie ítéletének meghozatalakor?
  • Mi a különbség engedetlen polgárok és polgári engedetlenség között?
  • Tegnap vagy tavaly óta egy csomó dolog megváltozott bennem! De akkor mi azonos és mi különbözik? Mi az Énem, ami változatlan?

A fentihez hasonló kérdések segítségével mindennapos tapasztalatainkon keresztül ragadunk meg fontos problémákat, és megvizsgáljuk, hogy a filozófia különböző diszciplínái (mint például az ismeretelmélet, elmefilozófia, etika, esztétika, politikafilozófia stb.) milyen útmutatást nyújtanak számunkra.

2012-13-I Filozófia

Részletes leírás: 

A félév során tárgyalt konkrét filozófiai diszciplínák és témák:

 

1. Bevezetés: álom és valóság. Milyen alapon lehet különbséget tenni látszat és valóság között?

2. Az ember: filozófiai megközelítések az emberről. Mi, ki az ember? Isten képmása, a természet gyermeke?

3. Elmefilozófia: Van-e különbség agy és elme között? Lehetséges-e a mesterséges intelligencia?

4. Istenérvek: be lehet-e bizonyítani vagy lehet-e cáfolni Isten létezését. Kreácionizmus vs. evolúcionizmus.

ZHák

6. Ismeretelmélet I.: mi a tudás? Mi a különbség tudás és nem tudás között? Mi a tudás definíciója?

7. Ismeretelmélet II.: mik a tudásunk forrásai? Honnan és hogyan szerzünk szert tudásra?

8. Nyelvfilozófia: mi a jelentés? Milyen jelentéstartalma van annak, amit mondunk? Ki szabja ezt meg?

9. Szabad akarat: magam döntök a cselekedeteimről vagy azok eleve szükségszerűek?

ZHák

11. Esztétika: mi a szép? Mitől lesz valami esztétikus, szép, művészet?

12. Etika: mi a jó, mi a helyes? Helyes-e pl. az eutanázia?

13. Politikafilozófia: mi a szabadság, mi az egyenlőség? Mi a liberalizmus és mi a konzervativizmus?

ZHák

Követelmények: 

3 egyaránt 20 pontos ZH teljesítése elégséges szinten.

A ZH-ák nincsenek külön értékelve.

PótZH-hoz, aláíráshoz min. 10 pont megszerzése szükséges.

Félévközi jegyeseknek 4 pótZH alkalom a pótlási héten.

Vizsgásoknak 4 vizsgaalkalom a vizsgaidőszakban: ZH-ák vizsgaformátumú megírása külön-külön.

 

Ponthatárok:

51-60 5

44-50 4

37-43 3

30-36 2

  0-29 1

Az órák friss hírei: 

ZH1 az első 4 óra anyagából az október 1.-ei héten

ZH2 a második 4 óra anyagából a november 5.-ei héten

ZH3 az utolsó 3 óra anyagából a december 3.-ai héten

 

pótZHák: december 10, 11, 12 és 13. 12:15 E505

 

Vizsgák: december 11 (kivételesen 13:00) és 18 és január 8 és 15. 12:15 E505