Tárgyalás- és előadástechnika (2011-12-II kedd 12:15-13:45)

Printer-friendly version

Tárgyalás- és előadástechnika

 • Hogyan készüljünk fel fontos előadási szituációkra és kerüljük el a legalapvetőbb, többnyire rajtunk múló buktatókat?
 • Hogyan ültessük át nagy terjedelmű írásbeli munkáinkat élvezetes szóbeli előadássá?
 • Hogyan keltsük fel a figyelmet, tegyük emlékezetessé előadásainkat, adjuk át üzeneteinket kiválasztott közönségünknek?
 • Hogyan éljünk okosan az előadásokat támogató technikai eszközökkel?
 • Hogyan készüljünk fel fontos tárgyalási helyzetekre, és jussunk el a vesztes-vesztes tárgyalástól a nyertes-nyertes stratégiáig?
 • Mikor tárgyaljunk, mikor ne, meddig folytassuk, és hogyan döntsük el, mikor érdemes kiszállni?
 • Milyen tárgyalási eszköztár áll rendelkezésünkre, és ezeket hogyan használjuk a gyakorlatban, hogy jó tárgyalók legyünk?
 • Mit kezdjünk a nehéz tárgyalókkal, és hogyan lehet kivédeni, hogy rossz alku szülessen?
 • Miért nem érveléstechnika a tárgyalástechnika?

A kurzus esettanulmányok segítségével mutatja be a legfontosabb tárgyalás- és előadás-technikai ismereteket és eszközöket, melyeket a félév során beépített szerepgyakorlatokkal, tárgyalási szituációk szimulálásával és egyéb retorikai gyakorlatokkal tudnak a vállalkozó szellemű hallgatók élesben is kipróbálni. A kurzus lehetőséget ad a hallgatóknak a tanulmányaik vagy munkájuk során gyakorta ismétlődő prezentációs helyzetek (TDK-előadás, projektbemutatás, diplomavédés, üzleti prezentáció stb.) kipróbálására, gyakorlására is, melyek során az oktatók azonnali, folyamatos visszajelzéssel segítik az egyéni, személyre szabott fejlődést.

 

2011-12-II Tárgyalás- és előadástechnika

Részletes leírás: 

1-2. Előadástechnika
3. Mikor tárgyaljunk és mikor ne? Belépési és kilépési pontok, a tárgyalás sikerkritéiumai.
4. Konfliktus, érdekütközés, tárgyalás, tartalom – folyamat – kapcsolat
5-6. A tárgyalóerő. A TELA és kidolgozása.
7. A pozícióvédő tárgyalási modell, ellenségeskedés, rivalizálás
8-9. A kooperatív tárgyalási modell, RKEM, reális tárgyalási célok
10-11. Mi van, ha nem lehetséges kölcsönösen előnyös megállapodást kötni? Objektív eljárások, objektív kritériumok rendszere.
12-13. Tárgyalási stratégiák, kötélhúzás, alkudozás, csere, opciógenerálás
14. Tárgyalási eszközök, tárgyalási pozíciók
15. Keretezés, a probléma darabolása
16. Tárgyalási gondolkozási stílusok
17. Tárgyalási prezentáció, kapcsolatépítés

Követelmények: 

A félév a következő módon teljesíthető:

 

Házi feladatok (Sütő Márton kurzusain):

A félév folyamán órákon elhangzik és e lapra felkerül egy-egy házifeladat, összesen 10-11. Ezeket röviden (min500-max2000 karakter) kifejtve, csakis emailen, sutobme@gmail.com címre küldve, névvel, neptunkóddal, a feladatot azonosító címmel ellátva kell beadni, a megadott határidőre. Az érdemjegy a beadott feladatok számával arányos, 9től jeles, 7-től jó, 6-tól közepes, 4-től elégséges. Jó munkát!

 

ZH-rendszerben (Tanács János kurzusain):

 • 2 darab zh lesz a félév során, ezek egyenkénti legalább elégséges szintű teljesítése szükséges
 • kérlek, ügyeljetek rá, hogy a pótlási szakaszba csak az léphet, aki az egyiket elsőre legalább elégségesre abszolválja
 • a zh-ák időpontjai: ...

 

Az órák friss hírei: