Measures of Rationality / A racionalitás mércéi kutatócsoport

Printer-friendly version

Kutatócsoport-vezető: 

Danka István

Kapcsolat:

+361/4631033

danka.istvan@filozofia.bme.hu

1111, Bp., Egry József utca 1. E épület 6. em. 607.

Racionalitás, metafilozófia, érveléselmélet, oktatásfilozófia

 

Tagok:

Csordás Hédi Virág

Vizuális érvelés, képi retorika, érvelés- és meggyőzéstechnika, pragma-dialektika és stratégiai manőverezés, marketing

 

Egres Dorottya

Pragmadialektika és stratégiai manőverezés, politikai kommunikáció, média argumentáció, médiaelemzési módszerek, érvelés- és meggyőzéstechnika

 

Gyarmathy Ákos

Racionalitás, szabad akarat, cselekvés- és döntéselméletek, morális felelősség, episztemológia, logika, formális dialektika

 

Karakas Alexandra

Technológiafilozófia, design kutatás, funkcióelméletek

 

Szabó Krisztina

OECD/PISA olvasás-szövegértési tesztek, képernyős olvasás (digitális és online); oktatásfejlesztés, gemifikáció, érvelés-tárgyalás-meggyőzés, előadástechnika, retorika

 

Dr. Ziegler Zsolt

Szabad akarat, meggyőzéstechnika, cselekvéselméletek, elmefilozófia, metafizika, szervezet elméletek, marketing tudományok