Polányi Társaság

Printer-friendly version
A Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaságot 1990-ben alapították azzal a céllal, hogy közreadja és gondozza Polányi Mihály és a vele rokon filozófiai hagyományokhoz tartozó gondolkodók írásait, illetőleg az életükről és munkájukról készült tanulmányokat. A Társaság folyóirata, a Polanyiana 1991-ben, Polányi Mihály születésének 100. évfordulóján jelentkezett első számával. 
 
A társaság és a folyóirat szemléletére már a kezdetekkor jellemző volt Polányi sokszínű szellemi hagyatékának változatos irányokból történő elemzése. A társaság alapításának ötlete a Polányi munkásságát esztétikai-fenomenológiai oldalról vizsgálni kívánó Újlaki Gabriellától származott, aki később a társaság első titkára lett. Már az alapításkor jelentős volt az irodalomtörténész Vezér Erzsébet, a Polányi Mihály episztemológiáját kutató Békés Vera, a Polányi-kutatásba a Mannheim-Polányi levelezés elemzésén keresztül bekapcsolódó Gábor Éva, valamint a Polányi liberalizmusát és tudományelméletét kutató Fehér Márta intellektuális befolyása.
 
A dinamikusan növekvő magyarországi Polányi-kutatás kiemelkedő történeti, filozófiai, közgazdasági, kémiai és művészetelméleti elemző munkákban öltött testet, melynek eredményeképpen a Polányi-család a 20. századi európai liberalizmusról, emigráció- és diaszpóratörténetről, zsidó származású kozmopolita értelmiségről, feminizmusról, sőt, a tudományos realizmusról és a konstruktivista tudományfilozófiáról szóló tudományos diskurzusok fontos, szinte megkerülhetetlen szereplőjévé vált. Polányi Mihály közös érdeklődési területévé és életvilágává vált kiváló természettudósoknak, történészeknek, filozófusoknak, és legújabban, közgazdászoknak.
 
A társaság alapításától kezdve törekedett nemzetközi jelentőségű konferenciák szervezésére, melyek sikeresen vonzották Budapestre a legnevesebb Polányi-kutatókat. A konferenciák és műhelyviták közül kiemelendő a Polányi Mihály születésének századik évfordulóját ünneplő The Centennial Commemorative Conference on Michael Polanyi (1991), A Polányi Mihály, a kémikus c. konferencia (2003), az Arthur Koestler 100 konferencia, a Reconsidering Polanyi konferencia (2008), és a Michael Polanyi's Unemloyment and Money - 75 nemzetközi műhelyvita (2015).
Bár a társaság 2014-ben megszűnt jogi személyiséggel rendelkező jogalany lenni, a társaság maga egyáltalán nem szűnt meg. A tudományos közösség működése, kutatásai és publikációs tevékenysége töretlen, sőt, ahhoz egyre több fiatal kutató csatlakozik.

 

 

A Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság honlapja