Trend és stílus

A tantárgy célkitűzése:

A kurzus célja, hogy induktív módon, mindennapi témákon keresztül bevezetést nyújtson a tárgyesztétika világába. A kurzus további célja, hogy bemutassa tervezett környezetünk esztétikai szempontjait az egyetem bármely hallgatója számára.  

Kurzusok ebben a félévben

Ebben a félévben nem indul.

Korábbi kurzusok