Tudás az időben

Láng Benedek - Zemplén Gábor - Fehér Márta (szerk.)
Megjelenés éve: 
2005
Kiadó: 
L'Harmattan
A könyv ismertetője: 
A kötetben található tanulmányok témái diszciplinárisan és kronológiailag is szerteágazóak. A szerzők célja azonban közös volt: esettanulmányok révén a (matematikai ill. természettudományos, fizikai) tudást ne időtlen érvényességében, hanem időbeliségében mutassák be. Azt a (néha évtizedekig tartó) ?pillanatot? ragadják meg, amikor a tudás ?kimozdul? korábbi állapotából. Zénón nyíl apóriájának képével élve: amikor a nyíl a tér (vagy az idő) egyik pontjából (atomjából) a másikba jut át. Az írások mindegyikében tehát a szerző arra törekedett, hogy a tudás általa vizsgált területén valamilyen fordulópontot mutasson be, ahol a korábbi elképzelésekben vagy alkalmazott (kísérleti vagy gondolkodási) módszerekben valamilyen változás következik be, valami új jelenik meg. A "tudás az időben" cím éppen arra utal, hogy az itt közreadott tanulmányok a tudás episztemológiai jellemzőit történeti változásukban követik nyomon. A szemügyrevett változások nem a nagy, kuhni értelemben vett paradigmaváltások ugyan, de nem is jelentéktelenek: egy folytonos háttér előtt zajló diszkontinuitást jelentenek. A kötet tanulmányai a BME Filozófia és tudománytörténet tanszéke (FTT) mellett működő MTA Tudományfilozófia és tudománytörténet támogatott kutatócsoport műhelyében készültek. A szerzők a BME FTT, az ELTE Tudományfilozófia és tudománytörténet tanszéke, ill. az MTA támogatott kutatócsoport tagjai, valamint külföldi szakmai partnereik. A (magyar) szerzők a kötetet Vekerdi Lászlónak ajánlják köszöntésül 80. születésnapjára.