Az érvelés mestersége

Margitay Tihamér
Megjelenés éve: 
2007
Kiadó: 
Typotex
A könyv ismertetője: 
Margitay Tihamér tankönyve átfogóan tárgyalja az érvelések megértésének, elemzésének és értékelésének eszközeit, gazdag és széles elméleti háttéren nyugszik, de elsősorban a gyakorlat és alkalmazás igényeit tartja szem előtt. Az érveléstechnikai fogalmakat és eszközöket hétköznapi alkalmazási példákon keresztül, "működés közben" mutatja be, míg a háttérben meghúzódó elvont filozófiai, nyelvpragmatikai, formális logikai és pszichológiai megfontolásokat csak a szükséges mértékben tárgyalja. Az elméleti háttér iránt érdeklődők az irodalomban és a lábjegyzetekben találnak támpontot a további tájékozódáshoz. A mű a vitát mint problémamegoldási és döntéshozatali eljárást vizsgálja, és bemutatja a viták pragmatikai elemzésének, a vitahelyzetek értelmezésének és kezelésének módszereit. Különös gondot fordít a hibás, de gyakran meggyőzőnek tűnő - ezért veszélyes és félrevezető - érvelések bemutatására. Margitay Tihamér filozófus, a BME Filozófiai és Tudománytörténet Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Közel másfél évtizede oktat érveléstechnikát különböző egyetemeken és tart tréningeket cégek számára. Mindenkinek szüksége van a hatásos érvelés eszköztárára. Ez a könyv a hatásos érvelés eszköztárát tartalmazza. Tehát. . .