Jel-Kép - Kommunikáció, Közvélemény, Média különszám

Tanács János - Zemplén Gábor szerk.
Megjelenés éve: 
2015
A könyv ismertetője: 
Az elmúlt évtizedek alatt a válságkommunikáció mind az állami, mind a vállalkozói szférában intézményesült: bizonyos méret felett az intézmények külön erőforrásokat allokálnak a stratégiai kommunikáció tervezésére és a krízisek kezelésére. A kríziskommunikáció fejlődése és növekvő jelentősége részben annak köszönhető, hogy egyre több a „válság” a globalizálódó médiában és mind a cégeknek, mind az állami szerveknek egyre fontosabb olyan kommunikációs terveket készíteni, amelyek krízisforgatókönyvek, ún. Vörös Könyvek segítségével próbálják csökkenteni és kezelhetővé tenni a veszélyeket, amelyek a brandet vagy a társadalom tagjainak életét és egészségét veszélyeztetik. Ezzel párhuzamosan a PR szakmában is egyre gyakoribbá vált a válságkommunikációs modellek használata. [...] A különszámban megjelenő munkák elsősorban a PR- és kommunikációkutatás felől dolgoznak fel esettanulmányokat, felismerve azt a folyamatot, amely az üzemeltetés szervezeti algoritmusai felől egyre inkább a kommunikációs stratégiák irányába tereli a kutatást és a felkészítést. Az elmúlt évtizedekben szintén jelentősen átalakuló argumentáció-elméletek ma már a produktum helyett tipikusan folyamat-elemzés alapúak, így jól adaptálhatók a zárt rendszerekből dinamikus komplex tervezési algoritmusokká fejlődő kríziskommunikáció problémáira. Az érvelési sémák és a meggyőzés-technikai fogások kutatása ezekben az években kapcsolódik össze a döntési heurisztikákat aktiváló és befolyásoló tényezők kutatásával, a kommunikációelmélet modelljei pedig normatívan is vizsgálhatóvá teszik a kríziskommunikációban részt vevő ágensek (intézmények, cégek, államok) lépéseit.