A Mesterséges Intelligencia etikája (2020-21-II hétfő 16:15-17:45)

Printer-friendly version

A Mesterséges Intelligencia etikája

A tantárgy célja, hogy feltérképezze a mesterséges intelligencia és az automatizálás által felvetett etikai problémákat és a lehetséges megoldási stratégiákat. A kurzus elején a hallgatók áttekintést kapnak a mesterséges intelligencia aktuális helyzetéről a technológiai készültség és a piaci elterjedtség dimenzióiban, majd a legfontosabb etikai keretrendszerekis bemutatásra kerülnek. A kurzus mindkét témát kellő mélységben tárgyalja, ám előismeretet nem igényel, így az anyag megértése bármely műegyetemi hallgatótól elvárható. A szemeszter második felében a két téma szintézise történik, különös figyelemmel a nemzetközi mérnök- és interdiszciplináris (pl. IEEE, ACM, VDI, fontosabbegyetemi központok) szervezetek eredményeire és ajánlásaira a témában. A problémateret mindvégig esettanulmányok illusztrálják (pl. önvezető autó etikai kérdései; ajánlórendszerek, intelligens keresők által generált etikai problémák; munkahelyek MI általi megszűnése; MI és világbiztonság, MI ágensek jogai). A példák az aktualitásoknak megfelelően változhatnak.

Időtartam: 
2