Budapest világváros (2020-21-II szerda 14:15-15:45)

Printer-friendly version

Budapest világváros

A tantárgy célkitűzése:

A kurzus célja, hogy induktív módon, mindennapi témákon keresztül bevezetést nyújtson az esztétika világába. A kurzus további célja, hogy főképp építészeti szempontból mutassa be tervezett környezetünk esztétikai szempontjait az egyetem bármely hallgatója számára.  

A tantárgy részletes tematikája:

 1. Bevezetés: szépség – építészet – művészet, az esztétika alapfogalmai, tárgyak és épületek
 2. A szecesszió világa – „összművészeti” alkotás
 3. Szecessziós kiállítás/séta a Műegyetem környékén
 4. Modern építészet és tárgykultúra. Kézművesség vs. technika, a Bauhaus iskolája
 5. A forma tényezői: arány, ritmus, szimmetria-aszimmetria, kontrasztok, geometrikus formák 
 6. A modernista luxuslakótelep Pasaréten, Napraforgó utcai helyszínbejárás
 7. Képzőművészet és építészet: fejezetek a modern és kortárs építészetből. Kubizmus, de Stijl; Art Deco, Le Corbusier
 8. Új műfajok – a képzőművészet határainak kitágulása
 9. Múzeum: épület, intézmény, kiállítás. Kulturális épületek és múzeumok építésének nemzetközi trendjei. A Művészetek Palotája és intézményei
 10. Múzeumlátogatás – Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum
 11. High and low: a kiállítás tapasztalatai
 12. Kortárs művészet és befogadás
 13. A művészet vége
 14. Összegzés, tapasztalatok

Követelmények:

Érdemjegy szerzéséhez a négy számonkérés (4 otthoni beadandó az órán prezentálva vagy 2 zh) mindegyikének legalább elégséges teljesítése és a házi feladatok (20%) elkészítése szükséges. Az elmaradt vagy sikertelen számonkérés pótolható.

Kötelező irodalom:

Cságoly Ferenc: A szépség. Budapest, Akadémiai, 2014.

Kepes György: A látás nyelve. Budapest, Gondolat, 1979.

Ajánlott irodalom:

Frampton, Kenneth: A modern építészet kritikai története. Budapest, Terc, 2002.

Kerékgyártó Béla (szerk.): A mérhető és a mérhetetlen: építészeti írások a 20. századból. Budapest, Typotex, 2004.

2020-21-II Budapest világváros

Részletes leírás: 

A tantárgy célkitűzése:

A kurzus célja, hogy induktív módon, mindennapi témákon keresztül bevezetést nyújtson az esztétika világába. A kurzus további célja, hogy főképp építészeti szempontból mutassa be tervezett környezetünk esztétikai szempontjait az egyetem bármely hallgatója számára.

A tantárgy részletes tematikája:

 1. Bevezetés: szépség – építészet – művészet, az esztétika alapfogalmai, tárgyak és épületek
 2. A szecesszió világa – „összművészeti” alkotás
 3. Szecessziós kiállítás/séta a Műegyetem környékén
 4. Modern építészet és tárgykultúra. Kézművesség vs. technika, a Bauhaus iskolája
 5. A forma tényezői: arány, ritmus, szimmetria-aszimmetria, kontrasztok, geometrikus formák 
 6. A Napraforgó utcai mintalakótelep
 7. Képzőművészet és építészet: fejezetek a modern és kortárs építészetből. Kubizmus, de Stijl; Art Deco, Le Corbusier
 8. Új műfajok – a képzőművészet határainak kitágulása
 9. Múzeum: épület, intézmény, kiállítás. Kulturális épületek és múzeumok építésének nemzetközi trendjei. A Művészetek Palotája és intézményei
 10. Online múzeumlátogatás
 11. High and low: a kiállítás tapasztalatai
 12. Kortárs művészet és befogadás
 13. A művészet vége
 14. Összegzés, tapasztalatok

Kötelező irodalom:

Cságoly Ferenc: A szépség. Budapest, Akadémiai, 2014.

Kepes György: A látás nyelve. Budapest, Gondolat, 1979.

Ajánlott irodalom:

Frampton, Kenneth: A modern építészet kritikai története. Budapest, Terc, 2002.

Kerékgyártó Béla (szerk.): A mérhető és a mérhetetlen: építészeti írások a 20. századból. Budapest, Typotex, 2004.

Követelmények: 

A kurzust két zárhelyi dolgozattal lehet teljesíteni.

1. ZH. 2021. március 24. (A 7. héten a félév első felének tananyagából.)

2. ZH. 2021. május 5. (A 13. héten a félév második felének tananyagából.)

Időtartam: 
2