Érveléstechnika - logika (mérnök) (2019-20-I hétfő 10:15-11:45)

Printer-friendly version

Érveléstechnika - logika (mérnök)

 A jó veszekedéstől a még jobb vitákig

Hogyan döntsük el, hogy elfogadhatjuk-e kedvenc napi- vagy heti lapunk érvelő cikkét? Milyen eszközeink vannak ehhez a vizsgálathoz?

Vannak-e olyan alapvető korlátok, amelyeket a szóbeli érvelések megkomponálásakor és előadásakor figyelembe kell vennünk?

Hogyan lehet a kérdésekkel visszaélni és okos emberekből „csekély értelmű medvebocsot” csinálni? Hogyan védekezzünk a „trükkös” kérdések ellen?

„Egyetért-e azzal, hogy Magyarország a NATO-hoz csatlakozva biztosítsa az ország védettségét?” Vajon hány buktatót rejt magában e kérdésfeltevés?

 

A tárgy keretében ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ közösen. Kiderül, mi marad fenn egy-egy cikkből az érveléstechnika rostáján, szó lesz arról is, hogyan vigyünk sikerre egy elsőre nehezen védhetőnek tűnő álláspontot. Ezen kívül a félév különböző szakaszaiban órai viták keretében próbálhatják ki a tanultakat a vállalkozó szellemű hallgatók. 

 

 

 

2019-20-I Érveléstechnika - logika KG

Részletes leírás: 

TEMATIKA 2019/20 ŐSZI FÉLÉV

1. ÓRA: ÉRVELÉSTECHNIKA TÁRGYA ÉS VITATÍPUSOK

Bevezetés. Az érveléstechnika tárgya. A vita fogalma, vita típusai: veszekedés, törvényszéki tárgyalás, tárgyalás, racionális vita és alesetei.  A vita célja és eszközei. A vita manipulálása. Az érveléstechnika haszna.

2. ÓRA: MI EGY ÉRV?

Érvelés, érv fogalma. Érvek értékelése: erősség vs. hatásosság. Állítás, premissza, konklúzió. Hogyan találjuk meg? A premisszák kapcsolódása. Az érvelés rekonstrukciója. Körbenforgó érvelés. Hol vannak, és hol nincsenek érvelések?  Internális, externális kritika.

3. ÓRA: RACIONÁLIS VITA, ÉRVELÉSI HIBÁK 1.

Racionális vita fogalma és általános szabályai. Álláspont szabály: álláspont illegitim megváltoztatása, szalmabáb, árnyékbokszolás. Bizonyítás terhe szabály és annak megszegése: kibújás a bizonyítás kényszere alól, bizonyítás kényszerének illegitim áthárítása, nemtudásra apellálás.

4. ÓRA: ÉRVELÉSI HIBÁK 2.

Érvelési hibák folytatás. Érzelmek és hitelesség. Érzelmekre apellálás: szánalomra apellálás, fenyegetésre apellálás, jutalomra hivatkozás, közvélekedésre apellálás, „más is ezt csinálja”, csoportnyomásra hivatkozás. Kognitív és emotív jelentés. Átminősítés. A hitelességet érintő érvelési hibák: személyeskedés, a személy lejáratása, a személy elfogultságára hivatkozás. Amikor a személyeskedés nem hibás. Válasz a személyeskedésre. Tekintélyre hivatkozás, rossz szakértőre hivatkozás, egyoldalú hivatkozás, a szakértő félreértelmezése, azonosíthatatlan hivatkozás. A tekintélyre hivatkozó érvelések kritikája.

5. ÓRA: KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK, ZH FELKÉSZÍTÉS

Szimmetrikus és aszimmetrikus vita. Hibás kérdések: veszélyes és túl általános kérdések. Veszélyes kérdések: agresszív, komplex és túl sokat állító kérdések. Hipotetikus kérdések. Egyenes és indirekt válasz, mellébeszélés. A nyilvános válaszadás technikái.

6. ÓRA: ELSŐ VITAÓRA 

7. ÓRA: ELSŐ ZH

8. ÓRA: DEDUKTÍV ÉS INDUKTÍV ÉRVEK

Sémák, érvényesség, helytállóság, erősség, plauzibilitás fogalmai. Érvényes és érvénytelen következtetések. Induktív érvek és gyakori hibáik. Adatok használata és hibái. Analógiás érvek.

9. ÓRA: BEVEZETÉS A FORMÁLIS LOGIKÁBA

Elemi és összetett állítások. Logikai műveletek. Negáció, konjunkció, alternáció. Igazságfeltételek. De Morgan azonosságok. Diszjunktív szillogizmus és hamis dilemma.

10. ÓRA: KONDICIONÁLIS

Kondicionális fogalma, igazságfeltétele. A kondicionális nyelvi változatai. Kondicionális kifejezése más logikai műveletekkel. Modus ponens, modus tollens. Kondicionálissal kapcsolatos érvelési hibák: előzmény tagadása hiba, következmény állítása hiba. Bikondicionális.

11.ÓRA: ZH FELKÉSZÍTÉS / MÁSODIK VITAÓRA

12. ÓRA: MÁSODIK ZH

 

 

Érveléstechnika – logika, 2019. őszi félév, hétfő 10.15-11:45

Érveléstechnika – logika, 2019. őszi félév, kedd 10:15-11:45

09.09. 1. HÉT: ÉRVELÉSTECHNIKA TÁRGYA ÉS VITATÍPUSOK

09.10. 1. HÉT: ÉRVELÉSTECHNIKA TÁRGYA ÉS VITATÍPUSOK

09.16. 2. HÉT: MI EGY ÉRV?

09.17. 2. HÉT: MI EGY ÉRV?

09.23. 3. HÉT: RACIONÁLIS VITA, ÉRVELÉSI HIBÁK 1.

09.24. 3. HÉT: Kari sportnap (óra elmarad)

09.30. 4. HÉT: ÉRVELÉSI HIBÁK 2.

10.01. 4. HÉT: RACIONÁLIS VITA, ÉRVELÉSI HIBÁK 1.

10.07. 5. HÉT: KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK, ZH FELKÉSZÍTÉS

10.08. 5. HÉT: ÉRVELÉSI HIBÁK 2.

10.14. 6. HÉT: ELSŐ VITAÓRA

10.15. 6. HÉT: KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK, ZH FELKÉSZÍTÉS

10.21. 7. HÉT: ELSŐ ZH

10.22. 7. HÉT: ELSŐ VITAÓRA

10.28. 8. HÉT: DEDUKTÍV ÉS INDUKTÍV ÉRVEK

10.29. 8. HÉT: ELSŐ ZH

11.04. 9. HÉT: BEVEZETÉS A FORMÁLIS LOGIKÁBA

11.05. 9. HÉT: DEDUKTÍV ÉS INDUKTÍV ÉRVEK

11.11. 10. HÉT: KONDICIONÁLIS

11.12. 10. HÉT: Kari TDK (az óra elmarad)

11.18. 11. HÉT: ZH FELKÉSZÍTÉS

11.19. 11. HÉT: BEVEZETÉS A FORMÁLIS LOGIKÁBA

11.25. 12. HÉT: MÁSODIK VITAÓRA

11.26. 12. HÉT: KONDICIONÁLIS

12.02. 13. HÉT: ÖSSZEFOGLALÁS

12.03. 13. HÉT: MÁSODIK VITAÓRA / ZH FELKÉSZÍTÉS

12.09. 14. HÉT: MÁSODIK ZH

12.10. 14. HÉT: MÁSODIK ZH

 

 

 

 

 

 

Követelmények: 

Évközi két ZH dolgozat megírása. A ZH dolgozatokra való felkészülést az órákon való részvétel és az órai diasorok támogatják. 

A megajánlott jegy a két ZH dolgozaton elért pontszámból (max. 50+50=100), valamint az órai munka során szerzett plusz pontokból, elvállalt plusz feladatokból tevődik össze. 

(A ZH-k minden szabadon választható (mérnök), magyar nyelvű Érveléstechnika-logika kurzusunkon egységes tananyagra és diasorra épülnek, így azokat bármelyik órán megírhatják a hallgatók.)

 

A kurzushoz tartozó ajánlott irodalom:

Informális logika jegyzet (Forrai-Bodnár)

Margitay Tihamér: Az érvelés mestersége, 2., javított kiadás, Typotex, 2007.

Zentai István: A meggyôzés útjai. Budapest: Typotex, 1998.

További olvasmányokat és ismeretbővítő anyagokat az oktatók szívesen ajánlanak.

 

FÉLÉVKÖZI JEGY

Kurzuskódok: BMEGT41A027, BMEGT418959

A kurzus teljesítéséhez a félév során két ZH-t kell egyenként legalább elégségesre megírni.
A két félévközi ZH közül maximum egyet lehet pótolni a pótlási héten, de javítani (ha elsőre jobban sikerült, mint elégtelen) mindkét ZH-t lehet.

 

FÉLÉV VÉGI JEGY (VIZSGAJEGY)

Kurzuskód: BMEGT419021

Az aláíráshoz legalább az egyik ZH-t legalább elégségesre meg kell írni a szorgalmi időszakban. Az érdemjegyhez mindkét ZH-t legalább elégségesre kell megírni a vizsgaidőszak végéig.
A kiírt vizsgaidőpontok egyikére jelentkezni kell, ekkor lehet vizsgázni, de nem kötelező a vizsga, ha a hallgató elégedett a megajánlott jegyével.

 

A ZH-K IDŐPONTJAI:

1. ZH: október 21, október 29.

2. ZH: december 9, december 10.

 

Zh eredmények: 
Az órák friss hírei: 

Időtartam: 
2