Intézményi kommunikáció (KommMédia) (2019-20-I hétfő 08:15-11:45)

Printer-friendly version

Intézményi kommunikáció (KommMédia)

Hogyan mehet csődbe egy nemzetközi nagyvállalat egy félresikerült kommunikációs kampánynak köszönhetően? Mi köze a jól megfogalmazott briefnek az üzleti tervekhez? Miért elengedhetetlen fázisa a piackutatás a termékmenedzsmentnek? Hogyan viselkedjen a sajtószóvivő krízishelyzetben? Milyen kommunikációs trükköket vethet be az a PR-munkatárs, aki egy új brandet szeretne köztudatba hozni? Milyen látásmódra és problémaérzékenységre van szükség egy kreatív koncepció megtervezéséhez? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ az Intézményi Kommunikáció órán, mely tabudöntögető előadások és izgalmas gyakorlati feladatok során a Public Relations területére kalauzolja az érdeklődőket.

2019-20-I Intézményi kommunikáció

Részletes leírás: 

A tárgy során a hallgatók az intézményi kommunikáció interdiszciplináris elméleti alapjait sajátíthatják el, miközben változatos esettanulmányok elemzése során a gyakorlatban is hasznosítható, versenyképes ismereteket kapnak a Public Relations működési mechanizmusairól. A kurzus célja olyan ismeretek átadása, melynek segítségével a hallgatók egy vállalat, civil szervezet, tudományos intézmény vagy politikai párt kommunikációs lehetőségeit átlátják, menedzsment szinten kezelik és működtetik, legyen szó média-, fogyasztói-, üzleti vagy szakmai kapcsolatairól; a szervezet belső rendszerének kommunikációs dinamizálásáról; vagy az intézmény egységes nyilvános arculatról. A tárgy további célja, hogy képessé tegye a hallgatókat a media üzeneteinek alakítására, az esetleges krízisek kezelésére és a nyilvánossággal folytatott tudatos szervezeti kommunikáció irányítására.

Az előadások során az érdeklődők betekintést nyerhetnek az intézményen belüli kommunikáció menedzselésébe, az intézmény reputációjának külső PR segítségével történő fejlesztésébe, az intézmény egésze körüli reklám-folyamatokba és mindezen tevékenységek kommunikációs stratégiába foglalásába. A gyakori interaktív feladatok célja, hogy a hallgatók felismerve a brandépítésben rejlő stratégiai és taktikai lehetőségeket, az előadások során megszerzett tudást önállóan, illetve kiscsoportos feladatok elvégzésével alkalmazzák a gyakorlatban. A kurzus célja a hírnévmenedzsment cégértéknövelő szerepének bemutatása, miközben a hallgatók kritikai érzékük és médiatudatosságuk fejlesztésével saját kutatási területükön is haladhatnak.

Követelmények: 

 

 • Hármat nem meghaladó hiányzás, aktív órai részvétel.
 • 2 db félévközi zárthelyi dolgozaton 50+50-t lehet szerezni. Minden zárthelyi dolgozat tartalmazza a megelőző zárthelyik felkészüléséhez szükséges kérdéssor anyagát is.
 •  A 2 db zárthelyi a végső jegyben 100%-os súllyal szerepel.
 • A zárthelyik pótlására vagy javítására a pótlási héten van lehetőség. Pótlásra az jogosult, aki a két zárthelyiből legalább egyet teljesít. Egy zárthelyi maximum egyszer pótolható, és összesen 1 db pótlási alkalom kerül kiírásra.
 • Pluszpont szerzési lehetőség: a kurzus során.

A félévközi jegy kiszámításának módja:

 • 86-100%: jeles
 • 70-85%: jó
 • 56-69%: közepes
 • 40-55%: elégséges
 • 0-39%: elégtelen.

Kötelező irodalom:

 • Az órai prezentációk, jegyzetek anyaga
 • Nyárády Gáborné és Szeles Péter, Publick Relations I-II. Bp: Perfekt
 • Veres Z. és Hoffmann M. és Kozák Á. (szerk.) (2009) Bevezetés a piackutatásba. Budapest: Akadémia Kiadó. (megvásárolható)

Ajánlott irodalom:

 • Horváth D. és Bauer A. (szerk.) (2013) Marketingkommunikáció: Stratégia, új média, fogyasztói részvétel. Bp.: Akadémia. (megvásárolható)
 • Incze K. és Pénzes A. (2006) A reklám helye 2.0, (2. kiad.) Budapest: n.a. (megvásárolható)
 • Bauer András – Horváth Dóra (2013) Marketingkommunikáció - Stratégia, új média, fogyasztói részvétel. Budapest. Akadémiai Kiadó
 • Hamburger Béla (2009) Kampánytervezés. BGF, Online
 • Kotler, P. (2006) Marketingmenedzsment. (A 12. kiad. fordítása) Budapest: Akadémia Kiadó.
 • Pricken, M. (2008) Creative advertising: Ideas and techniques from the world’s best campaigns. London: Thames&Hudson.
 • Ries, A. – Ries, L. (2005) A PR tündöklése, a reklám bukása, Bp.: Geomédia.
 • Sándor I. (1997) A marketingkommunikáció kézikönyve. Budapest: BCE – Marketing Intézet.
 • Soós Péter János (2009) Mindennapi PR-ünk - Gyakorlati Public Relations. Budapest. B Swan Partners
 • Malhotra, Naresh K. (2008) Marketingkutatás. 5.kiad. Budapest: Akadémia Kiadó.

A félév tervezett programja (A változtatás jogát fenntartjuk)

Időtartam: 
4