Érvelési és meggyőzési készségek (KommMédia) (2018-19-I szerda 12:15-15:45)

Printer-friendly version

2018-19-I Érvelés és elemzési módszerek EN

Részletes leírás: 

A kurzus leírása

 

A tárgy célja a hallgatók vita- és érvelési készségének fejlesztése, a racionális konfliktuskezelési képességek és kritikai attitűd kialakítása. Az argumentáció-elemzés szempontjainak és technikájának bemutatása: a gondolatmenetek rekonstrukciójához, elemzéséhez és kritizálásához szükséges elméleti eszközök és gyakorlati módszerek megismertetése. A tárgy további célja, hogy a hallgatók olyan alapvető logikai ismeretekre és képességekre tegyenek szert, amelyek a kommunikációs tudományterületen belül a különböző diszciplínákkal (nyelvészet, kognitív tudomány, mesterséges intelligencia-kutatás) történő érintkezés során nélkülözhetetlenek.

Mind az üzleti, mind a tudományos szférában szükség van érvelésre, érvelési készségekre. A kommunikációs szakembereknek különböző célok mentén és eltérő körülmények között mind műfaji, mind technológiai szempontokat tekintetbe kell venniük a megfelelő kommunikációs, érvelési stratégia kiválasztásánál.

 

 

A kurzus során tárgyalt főbb témakörök

 

 1. Bevezetés. Az érveléstechnika tárgya. A vita fogalma, vita típusai: veszekedés, törvényszéki tárgyalás, üzleti tárgyalás, racionális vita. A vita célja és eszközei. A vita manipulálása. A racionális vita feltételei.
 1. Érvelés és vita. Az érvelés fogalma. Állítás, premissza, konklúzió. Hatásosság, erősség. Az érvelés rekonstrukciója. Hol vannak, és hol nincsenek érvelések? Mellékes megjegyzések, hiányos következtetések. Jóindulat elve. Internális, externális kritika.
 2. Aszimmetrikus vitahelyzetek. A kérdés-felelet szabályai. A kérdések elemzése. Hibás, veszélyes kérdések. Túl általános, túl sokat állító, agresszív, komplex és hipotetikus kérdések. Egyenes és indirekt válasz, mellébeszélés. A nyilvános válaszadás technikái.  
 3. Kognitív és emotív jelentés. Az érzelmi tartalom szerepe a vitában. Keretezés. Kétértelműség és homályosság.
 4. Érvelés a médiában. Műfaji, technológiai meghatározottság: korlátok, lehetőségek. Stratégiai manőverezés.
 5. Törvényszéki tárgyalás típusú vita. Attitűd, attitűdváltoztatás, kognitív disszonancia, az emlékezet szerepe a meggyőzésben, önmeggyőzés.
 6. Érvelési hibák. I. Érzelmekre apellálás: szánalomra apellálás, fenyegetésre apellálás, jutalomra hivatkozás, közvélekedésre apellálás, „más is ezt csinálja”, csoportnyomásra hivatkozás. A hitelességet érintő érvelési hibák I.:  személyeskedés és tekintélyre hivatkozás, a személy lejáratása, a személy elfogultságára hivatkozás, a személy következetlenségére való hivatkozás, a személy inkompetenciájára hivatkozás, válasz a személyeskedésre.
 7. Érvelési hibák. II. A hitelességet érintő érvelési hibák II.:  tekintélyre hivatkozás, rossz hivatkozás, egyoldalú hivatkozás, a szakértő félreértelmezése, azonosíthatatlan hivatkozás, a tekintélyre hivatkozó érvelések kritikája.
 8. Érvelési hibák. III. Egyéb érvelési hibák: globális vagy tárgyi irrelevancia, lokális irrelevancia, témaváltás, vita elterelése, a tárgy figyelmen kívül hagyása, árnyékbokszolás, mások még rosszabbak, kompozíciós hiba, felosztás hiba, következményekre hivatkozás, nem tudásra apellálás, hibák az összehasonlításban, hibás kontrafaktuális stb.
 9. Deduktív és induktív érvek. Érvényesség, helytállóság, erősség, plauzibilitás fogalma.
 10. Induktív érvek. Induktív érvek értékelése, REI-módszer. Analógiás érvek. Oksági következtetések. Gyakori induktív érvelési hibák.
 11. Formális logika. I.  Bevezetés a formális logikába. Logikai műveletek. Negáció, konjunkció, alternáció. Igazságfeltételek. Hamis dilemma.
 12. Formális logika II. Formális logika I-hez kapcsolódó, gyakran előforduló érvényes következtetési formák: diszjunktív szillogizmus.
 13. Formális logika III. Kondicionális fogalma, igazságfeltétele. A kondicionális nyelvi változatai. Bikondicionális.
 14. Formális logika IV. Formális logika III-hoz kapcsolódó, gyakran előforduló érvényes következtetési formák: hipotetikus szillogizmus, modus ponens, modus tollens. Kondicionálissal kapcsolatos érvelési hibák: előzmény tagadása hiba, következmény állítása hiba. 
Az órák friss hírei: 

 

A kurzus teljesítésének feltételei

 

a.     A szorgalmi időszakban: (házi feladat, beszámoló, zárthelyi)

 • A félév során 2 db zárthelyi dolgozatot kell teljesíteni. A zárthelyik egyenként legalább elégséges szintű teljesítése szükséges feltétele a jegy megszerzésének. A 2 db zárthelyi a végső jegyben összesen 40%-os (össz. max. 40 pont) súllyal szerepel.
 • Évközi gyakorlati feladatok max. 30 pont értékben.

§ Házi feladat: Facebookos komment-elemzés: 15 pont

§ Házi feladat: Megfigyelési gyakorlat: 15 pont

§ Házi feladat: Tájékozódási gyakorlat: 15 pont

§ Az évközi gyakorlati feladatok nem pótolhatók és nem javíthatók.

§ A félév során órai aktivitás révén (pl. részvétel vitában, órai gyakorlati feladatokban) további szorgalmi pontok szerezhetők, amelyek a gyakorlati pontokhoz adódnak. 

§ Az aláírás megszerzésének feltétele: mindkét zárthelyi legalább elégséges szintű teljesítése a pótlási hét végére, és legalább 12 gyakorlati pont megszerzése. 

b.       A vizsgaidőszakban: (a vizsgajegy megállapításának módja):

 • A végső jegyben 30%-nyi súllyal szereplő (max. 30 pont értékű) írásbeli vizsga.

 

 

Pótlási lehetőségek (száma, időpontja):

 • A zárthelyik pótlása vagy javítása a pótlási héten történik. Pótlásra az jogosult, aki a két zárthelyiből legalább egyet elsőre és legalább elégséges szinten (minimum 40 %-ot elér) teljesít. Egy zárthelyi maximum kétszer pótolható, és összesen három pótlási alkalom kerül kiírásra. 

 

 

A félévi jegy (vizsgajegy) kiszámításának módja

 

A félévi jegy komponensei:

%

Megjegyzés

Értékelés:

·         Zárthelyik (2db)

40 %

 

86-100 %:

jeles

·         Gyakorlati feladatok (részvételek és feladatok, lásd alább)

·         Írásbeli vizsga

30 %

 

30%

 

70-85 %:

 

 

 

56-69 %:

közepes

 

 

 

40-55 %:

elégséges

 

 

 

0-39 %:

elégtelen

 

 

Gyakorlati feladatok:

 

A félév során három órai vita fog lezajlani. Az egyes szerepekért az alábbi pontok járnak:

·      Részvétel a vitában bíróként: 3 pont

·      Részvétel a vitában vitavezetőként: 4 pont

·      Részvétel a vitában érvelőként: 7 pont

·      Vita jegyzőkönyvének kiértékelése: 4 pont

 

 

Az évközi gyakorlati feladatok nem pótolhatók és nem javíthatók.

A beadandó feladatok elfogadásának alapkövetelménye, hogy a munka formai megjelenése egy kommunikációs szakembertől elvárható minőséget üssön meg.

 

A Facebook-komment házi feladat leírása:

Keress érvelési hibákat! Bejegyzések, videók alatti kommentek között mutass rá három érvelési hibára!

A házi feladatból derüljön ki pontosan, milyen forrásból dolgozol (lásd alább, az ellenőrzési listánál)

A házi feladatban háromféle érvelési hibát kell mutatni.

 

Tartalmi elemek:

 • Érvelési hiba plusz definíciója, mit is jelent a hiba
 • Hogyan jelent meg az adott szituációban (pontos, szó szerinti vagy tartalmi idézet)
 • Milyen hatása volt, milyen hatása lehetne másra az adott érvelési hibának.

Terjedelmi korlát: 1,5 oldal. (Érdemes egy hibához tartozó blokkra max. fél oldalt szánni)

 

A Facebook-komment házi feladat elfogadásának feltételei:

 • Időben történő leadás: a kitűzött leadási nap, tehát október 31. 12:15, az óra kezdetekor
 • Megfelelő módon történő leadás: órára behozni kinyomtatva
 • Borító és rajta a szükséges információk: tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe
 • Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel, sorkizártan legyen írva
 • Az előzetesen meghatározott terjedelmi korlát betartása. Maximális terjedelem: 1,5 oldal.
 • Elméleti háttér bevonása (építés az órai anyagra, szakirodalmi ismeretekre)
 • A választott cikkre, videóra és az órai anyagra, szakirodalomra való pontos hivatkozás (pl.: Index Facebook-oldala, http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/11/07/a_tesco_otosre_vizsgazott_szexizmusbol_mikulas_alkalmabol/ Utolsó megtekintés: 2016. november 7. és Margitay Tihamér (2007): Az érvelés mestersége. Typotex, Budapest. 517-539. vagy Tanács János: Érvelési és meggyőzési készségek - órai jegyzet 2016/2017. I. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)

 

Ellenőrző lista-

amit érdemes végignézni a házi feladat leadása előtt

 • Szerepel-e a borítón az összes szükséges adat? (tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe)
 • A dokumentum gondosságot mutat? (egységes, minőségi formai megjelenés, helyesírási, gépelési hibák hiánya)
 • Áttekinthető, strukturált?
 • Logikus a felépítése?
 • Minden pontját teljesíted a feladatkiírásnak?
 • Betartod a terjedelmi korlátot?
 • Vonsz be elméleti ismereteket?
 • Minden bevont ismeretet (fogalmak, módszertan) meghivatkozol?

 

 

„Tájékozódás több oldalról” házi feladat

Elérhető pontszám: 15

Leadási határidő: október 17. 12:15 kinyomtatva, borítóval

Feladatleírás:

Kéthetes megfigyelési gyakorlat dokumentálása

Egy hétig mindenképp tájékozódj kormánypárti sajtóból (pl.: Echo TV, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Magyar Demokrata hetilap, Figyelő hetilap és ezek internetes oldalai, Facebook-oldalai, origo, 888.hu, PestiSracok.hu stb.), egy hétig pedig mindenképp fókuszálj nem kormánypárti médiumokra (pl.: Atv, Népszava, 168 óra hetilap, Magyar Narancs hetilap és ezek internetes oldalai, Facebook-oldalai, index.hu, hvg.hu, 444.hu, alfahir.hu, zsurpubi.hu, merce.hu stb.).

Készíts megfigyelési naplót! Dokumentáld megfigyeléseidet, milyen hatással volt rád az adott hét, milyen attitűdöket ébresztett a kísérlet benned (pl.: mi az, amiben újat hozott, meglepett, feszültséget okozott, jobban megértesz valamit, az adott médium anyagait a továbbiakban is olvasni fogod, mert nem is olyan, mint amilyennek gondoltad stb.). Ha egymásnak ellentmondó információkkal, megközelítésekkel is találkoztál (pl. kormánypárti sajtós heted alatt elolvastad ugyanannak a történésnek az ellenzéki interpretációját is), az ezzel kapcsolatos tapasztalataidat is írd le.

Terjedelem: min. 3 oldal.

Formai szempontból ennél a házinál szabadkezet adunk, a formai értékelésnél a terjedelmi korlátot és az igényességet, gondosságot fogjuk figyelembe venni. 

 

 

Ellenőrző lista-

amit érdemes végignézni a házi feladat leadása előtt

 • Szerepel-e a borítón az összes szükséges adat? (tárgy neve, tárgy kódja, oktató neve, saját név, Neptun-kód, szak, email-cím, a házi feladat címe)
 • A dokumentum gondosságot mutat? (egységes, minőségi formai megjelenés, helyesírási, gépelési hibák hiánya)
 • Áttekinthető, strukturált?
 • Logikus a felépítése?
 • Minden pontját teljesíted a feladatkiírásnak?
 • Betartod a terjedelmi korlátot?
 • Vonsz be elméleti ismereteket?
 • Minden bevont ismeretet (fogalmak, módszertan) meghivatkozol?
Időtartam: 
4