Nyilvános kommunikáció (KommMédia) (2017-18-II szerda 12:15-15:45)

Nyilvános kommunikáció (KommMédia)

A tárgy célja: felkészíteni a hallgatókat a nyilvános megszólalásokra: szabad beszéd, tudományos és szakmai/üzleti előadások tartására, interjú helyzetekben (televízió, rádió, vitaműsor, állásinterjú) történő megnyilvánulásokra. A félév során elméleti ismeretek elsajátítására és ezek gyakorlatba ültetésére is lesz mód.

A tárgy három fő blokkra tagolódik, melyek a nyilvános beszédre való felkészülést (1) tartalom, (2) vizuális és technikai megjelenítés, valamint (3) beszédkészség fejlesztése és helyzetkezelés szerint tárgyalják. Ezek elméleti szinten a retorikát, a verbális és nem verbális kommunikáció alapvető ismérveit, a megszólaló szerepét, a célcsoportra szabott üzenetek kialakításának módját (tartalom, felépítés és forma), továbbá az egyes megnyilatkozásokhoz kapcsolódó befolyásolási technikákat jelentik. Továbbá, a nyilvános beszéd műfajaihoz kapcsolódóan, érinteni fogjuk a helyes kérdéskezelés és a mellébeszélés témaköreit is.

Gyakorlati szinten a hallgatók segítséget kapnak írás-, beszéd- és előadói készségeik fejlesztéséhez, hatékony előadás- és prezentáció-készítéshez (PowerPoint, Prezi, flipchart) és megtartásához. Az egyes gyakorlati feladatok (pl. beszédírás és tartás, mini előadások készítése és megtartása, állásinterjú szimulálás és hozzá kapcsolóan önéletrajz, motivációs, ajánló és kísérőlevél írás, továbbá a különféle beszédcentrikus gyakorlatok) segítségével fejlesztjük a hallgatók verbális és nem verbális előadói készségeit, és technikai felkészültségét, melyek számos területen (pl. oktatás, konferenciák, állásinterjúk, üzleti prezentációk, szóvivői képviselet stb.) előnyt jelentenek és segítik a hallgatókat a pályájukon való előrehaladásban.

2017-18-II Nyilvános kommunikáció (KommMédia)

Részletes leírás: 

A tárgy teljesítésének feltételei

 

-        Részvétel az órák min. 50%-án (6 alkalom).

-        Interjú/Vitahelyzet és állásinterjú szimuláció.

-        Interjú/Vitahelyzet/Állásinterjú szimuláció elemzése.

 

A félév tervezett programja:

DÁTUM

TÉMÁK, KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM, FELADATOK, LEADÁSI HATÁRIDŐK, ZÁRTHELYI DOLGOZATOK STB.

OKTATÓ

02. 07.

-      Bevezetés: a kurzus célja, a félév rendje, követelmények ismertetése.

-      A verbális kommunikáció: a nyilvános beszéd funkciója és műfajai

-      Retorika: beszédelemzés (éthosz, logosz, páthosz)

-      Videóelemzés  

SZA

I. Nyilvános beszédre való felkészülés: tartalom

02. 14.

-      Retorika (folytatás)

-      Videóelemzés

-      Írásgyakorlat

SZA

02. 21.

-      Interjú 1.: tv, rádió, kérdéskezelés

CSHV

02. 28.

-      Interjú 2.: vitahelyzet, törvényszéki tárgyalás

ED

03. 07.

-      Szerepgyakorlatok: interjú és vitahelyzet szimuláció (kötelező: 20 pont)

CSHV

ED

03. 14.

-      Előadás 1.: tudományos előadás, bírálat- és stresszkezelés

TJ

03. 21.

-      Előadás 2.: szakmai/üzleti/tárgyalási szituáció

-      Gyakorlat: mini prezentáció

TJ

03. 28.

-      Befolyásolás, keretezés, érzelmek szerepe

-      Videóelemzés

-      Írásgyakorlat

SZA

04. 04.

-      Tavaszi szünet

 

04. 11.

-      Állásinterjú: CV, motivációs, kísérő- és ajánlólevél,  interjútípusok (általános, stressz és bér)

SZK

SZA

04. 18.

-      GTK dékáni szünet

 

04. 25.

-      Gyakorlat: állásinterjú szimuláció (kötelező, 20 pont)

-      CV leadása (10 pont)

SZK

SZA

II. Nyilvános beszédre való felkészülés: vizuális és technikai megjelenítés

05. 02.

-      Forma és megjelenítés: ppt, Prezi, PDF, flipchart

-      Technikai mentőövek

-      Gyakorlat: órai prezentáció (10 pont)

-      Motivációs levél leadása (10 pont)

SZK

SZA

III. Nyilvános beszédre való felkészülés: beszédkészség fejlesztése és helyzetkezelés

05. 09.

-      A nonverbális kommunikáció funkciói

-      A nonverbális kommunikáció csatornái 1.: vokalitás, testbeszéd, proxemika, fizikai jellemzők

-      Gyakorlat: beszédtechnika

-      Ajánlólevél leadása (10 pont)

SZK

SZA

05. 16.

-      A nonverbális kommunikáció csatornái 2.: vokalitás, testbeszéd, proxemika, fizikai jellemzők

-      Univerzális arc- és érzelemkifejezés

-      Gyakorlat: beszédtechnika

SZK

SZA

05. 22. – 05. 28.

-      Pótlási hét

-      05. 23.: Elemzések leadása (20 pont)

05. 29. – 06. 25.

-      Vizsgaidőszak

 

Időtartam: 
4