Tudomány, tudományellenesség, áltudomány (2013-14-II kedd 12:15-13:45)

Tudomány, tudományellenesség, áltudomány

Tudományos-e az asztrológia vagy a keleti orvoslás? Komolyan kell-e venni az alternatív történetírást, Dan Brown Da Vinci-kódját, a parapszichológiát vagy a kreácionizmust? Hol húzódik a határ tudomány és áltudomány között? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ az órákon.

Egy olyan korban, amikor a tudomány tekintélyét újabb és újabb irányzatok próbálják kikezdeni vagy felhasználni, az egyetemi képzések kiemelten fontos területét képezik a hallgatók felkészítésének arra, hogy tudományos kérdésekkel kapcsolatban megalapozott véleményt alakítsanak ki.

Éppen ezért a kurzus az áltudományok problémáján túl vizsgálja a megbízható és nem megbízható tudásformák közti különbséget, a tudomány, az oktatás, a társadalom és a média kapcsolatát, valamint a szakértőiség kérdését.

2013-14-II Tudomány, tudományellenesség, áltudomány

Részletes leírás: 

A tudomány határai

A kurzus nagyjából A tudomány határai című könyv fejezeteit követi. A könyv legnagyobb része elérhető itt. A szerzőkkel a Magyar Narancs által készített interjú itt olvasható.

Követelmények: 

FONTOS! 

A PótZH-k időpontjai: május 20. (kedd) 12:15 E202; május 21. (szerda) 12:15 E406; május 22. (csütörtök) 12:15 E407. A pótlandó vagy javítandó ZH bármelyik időpontban megírható, előzetes Neptun jelentkezés nem szükséges. 

A tárgy teljesítéséhez mindkét negyedéves zh legalább elégséges megírása szükséges. Ebből legalább az egyiknek a szorgalmi időszakban teljesülnie kell, ugyanis a pótlási héten legfeljebb az egyik zh megírását lehet pótolni, illetve javítani.

Az időpontok: a zh-k a megfelelő kurzus helyén és időpontjában lesznek, az első negyedéves március 25-én (keddi csoport) 26-án (szerdai csoport) és 27-én (csütörtöki csoport), a második negyevéves május 6-án (kedd) 7-én (szerda), illetve 15-én (csütörtök). 

A zh-kon esszékérdésekre és feleletválasztó kérdésekre kell válaszolni. Az esszékérdéseket az alábbi fájlokban szereplő kérdések köréből válogatjuk.