Tudomány, tudományellenesség, áltudomány (2012-13-I szerda 12:15-13:45)

Tudomány, tudományellenesség, áltudomány

Tudományos-e az asztrológia vagy a keleti orvoslás? Komolyan kell-e venni az alternatív történetírást, Dan Brown Da Vinci-kódját, a parapszichológiát vagy a kreácionizmust? Hol húzódik a határ tudomány és áltudomány között? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ az órákon.

Egy olyan korban, amikor a tudomány tekintélyét újabb és újabb irányzatok próbálják kikezdeni vagy felhasználni, az egyetemi képzések kiemelten fontos területét képezik a hallgatók felkészítésének arra, hogy tudományos kérdésekkel kapcsolatban megalapozott véleményt alakítsanak ki.

Éppen ezért a kurzus az áltudományok problémáján túl vizsgálja a megbízható és nem megbízható tudásformák közti különbséget, a tudomány, az oktatás, a társadalom és a média kapcsolatát, valamint a szakértőiség kérdését.

2012-13-I Tudomány, tudományellenesség, áltudomány

Részletes leírás: 

A tudomány határai

A kurzus nagyjából A tudomány határai című könyv fejezeteit követi. A könyv legnagyobb része elérhető itt. A szerzőkkel a Magyar Narancs által készített interjú itt olvasható.

Követelmények: 

A tárgy teljesítéséhez mindkét negyedéves zh legalább elégséges megírása szükséges. Ebből legalább az egyiknek a szorgalmi időszakban teljesülnie kell, ugyanis a pótlási héten legfeljebb az egyik zh megírását lehet pótolni, illetve javítani.

Az időpontok: a zh-k a megfelelő kurzus helyén és időpontjában lesznek, az első negyedéves október 17-én (szerdai csoport) és 18-án (csütörtöki csoport), a második negyevéves december 5-én (szerda), illetve 6-án (csütörtök). A pótlási időpontok december 12-én és 13-án lesznek. A szerdai csoportnak a november 14-i, a csütörtöki csoportnak a november 1-i előadás, tanítási szünet lévén, elmarad.

A zh-kon esszékérdésekre és feleletválasztó kérdésekre kell válaszolni. Az esszékérdéseket az alábbi fájlokban szereplő kérdések köréből válogatjuk.

Az első negyedéves előadások és a diasorok értékelését ezen, a második negyedévesekét pedig ezen a linken végezhetitek el (+2 pontért). A kérdőívhez később is vissza lehet térni, és ugyanazzal a neptun-kóddal folytatható a kitöltés.