2010-11-I Érvelés, tárgyalás, meggyőzés

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

 

A Érvelés, tárgyalás, meggyőzés c. tárgy keretében a meggyőzés jelenségeivel, pszichológiai előfeltételeivel, társadalmi jelentőségével és a kivitelezéséhez használt technikai rendszerek jellemzésével fogunk foglalkozni. Ugyanakkor elemzés tárgyává tesszük az érvelő beszéd és a vita jelenségeit is. A következő kérdéseket fogjuk körüljárni (a végső válasz reménye nélkül): 

 

Az aktuális félév témái

(Az alábbi témákból lesz a vizsga is)

 

Mi a befolyásolás és a meggyőzés, milyen változatos formákban találkozunk velük, és milyen szempontból lehet ezeket vizsgálni? Mi a kommunikáció, mikor kommunikálunk?

Meggyőzés,
kommunikáció alapfogalmai
 

Attitűdök aspektusai és megváltoztatásuk útjai. Az érzelmek és cselekedetek szerepe a meggyőzésben. Mit nevezhetünk racionalitásnak, mik a racionálisnak tekintett stratégiák alkalmazásának előfeltételei? (logika, racionális döntéselmélet) Lehet racionális döntési folyamatnak nevezni egy ökölszabály alkalmazását? Mikor használunk ilyeneket?

A meggyőzés fő és mellékútja, attitűdök, érzelmek, kognitív disszonancia

A racionalitás hatóköre, Heurisztikus döntések

Mi egy érv, hogyan értelmezzünk egy vitát? Milyen vitatípusok léteznek? Hogyan  lehetséges jó minőségű döntéseket hozni egy vita eredményeképpen?

A racionális vita

Érvelési hibák

Milyen pszichológiai szabályszerűségek játszanak közre társas viselkedésünkben, döntéseink meghozatalában? Hogyan használhatják ki ügyes kommunikátorok ezeket a szabályszerűségeket saját céljaik érvényesítéséhez?
A szavak hatalma, avagy miért és hogyan mondjuk el ugyanazt másképpen? Az elvárások szerepe.

Az első benyomás, sztereotípiák, attribúció

Az emlékezet szerepe,

Keretezési jelenségek 

A csoportgondolkodás elemzése a szociálpszichológia szemszögéből. Csoportos döntési folyamatokat befolyásoló tényezők elemzése. A tekintély szerepe.

Csoportnormák,

Tekintély

Csoportközi konfliktusok békés megoldásának módjai. A tárgyalás folyamata.
Az ellenséges és a megállapodás központú tárgyalási stratégiák. Tárgyalás tervezése és értékelése.

A tárgyalás típusú vita,

A tárgyalás mint konfliktucsökkentés

Ha a fájlok letöltésével, megnyitásával bármi problémád adódik, jelezd a bme.meggyozes (a) gmail.com email címen. (Az előadások anyagai PPT formátumban legkésőbb az előadás utáni napon felkerülnek a honlapra.) 

Interneten elérhető, ajánlott irodalom:
Ezeknek az anyagoknak az elolvasása segíthet az órán hallottak megértésében és szükséges az esetleges házidolgozat megírásához.

Zentai István - A meggyőzés útjai
Zentai István - A meggyőzés csapdái

További ajánlott irodalom:

 Elliot Aronson - Anthony R. Pratkanis: Rábeszélőgép

 

Zentai István - Meggyőzéstechnika és kritikai gondolkodás a mindennapi gyakorlatban

  Creative Commons License

(c) Binzberger Viktor & Kertész Gergely, 2006-2010.

Ezt az oldalt, a jegyzetek és előadásanyagokat a Creative Commons Jelöld meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 2.5 Magyarország Licenc alatt tesszük közzé.

Az órák friss hírei: 

Pótlási alkalom minden hallgatónak:

2010.12.15. : 12:00 -14:00, E505

 

További pótlási alkalmak vizsgás hallgatóknak:

2011.01.04., 11., 18. : 09:00 -11:00, E501

Követelmények: 

 

Az előadáshoz tartózó követelmények:

A teljesítéséhez meg kell írni két zh-t, az egyiket kötelező a félév közben, egy másikat lehetséges pótolni a vizsgaidőszakban is. Összesen körülbelül 30h munkával lehet elérni a jeles szintet, ami összesen kb. 3 napi készülést jelent.

 Részletesebben a zh-król:

  • A félév 8. és az utolsó előadásán lesz egy-egy ZH, amelyek közül a jelenlét legalább az egyiken mindenkinek kötelező. Nincsen mintaZH, a kérdéseket nem lehet elvinni.
  • Módja: feleletválasztós teszt, kitöltés külön űrlapon
  • Anyag: az előadáson vetített fóliák szövege: definíciók, fogalmak, kísérletek, és gyakorlati példák. Valamint kijelölt részek a megadott, általában internetes szakirodalomból. Ezek alapján kell többé-kevésbé gondolkodtató kérdésekre választ adni (pl. „Milyen elmélettel magyarázható ez a példa?”, "Kinek a nevéhez fűződik ez a kísérlet?", "Mi jellemző az attitűdökre?", "Igaz-e az, hogy a kategorizáció ...?")
Zh eredmények: