2018-19-I Filozófia (GTK)

Printer-friendly version
Részletes leírás: 

A félév során tárgyalt konkrét i diszciplínák és témák:

1. Bevezetés: álom és valóság. Milyen alapon lehet különbséget tenni látszat és valóság között?

2. Az ember: megközelítések az emberről. Mi, ki az ember? Isten képmása, a természet gyermeke?

3. Elme: Van-e különbség agy és elme között? Lehetséges-e a mesterséges intelligencia?

4. Istenérvek: be lehet-e bizonyítani, vagy lehet-e cáfolni Isten létezését. Kreácionizmus vs. evolúcionizmus.

5. Szabad akarat: magam döntök a cselekedeteimről vagy azok eleve szükségszerűek?

6. Etika: mi a jó, helyes cselekedet? Van-e egyáltalán jó és rossz?

7. ZH

8. Politikafilozófia I. Mi az egyenlőség? Mi a szabadság?

9. Politikafilozófia II. Mi a liberalizmmus? Mi a konrevativizmus? Mi a szocializmus?

10. Ismeretelmélet I.: Mi a tudás? Mi a tudás definíciója? Mi a különbség tudás és nem tudás között?

11. Ismeretelmélet II.: Mik a tudásunk forrásai? Honnan és hogyan szerzünk szert tudásra?

12. Nyelv: mi a jelentés? Milyen jelentéstartalma van annak, amit mondunk? Ki szabja ezt meg?

13. ZH

14. Esztétika: mi a szép? Mitől lesz valami esztétikus, szép, művészet?

Követelmények: 

2 egyaránt 35 pontos ZH teljesítése összességében elégséges szinten.

ZH eredmények:

Az eredmény adatbázisban (BME címtáras bejelentkezés szükséges) https://server.filozofia.bme.hu/corliss-pub/subject_in_semesterlist.php

A ZH-k nincsenek külön-külön értékelve.

Félévközi jegyeseknek 3 pótZH alkalom a pótlási héten.

Vizsgásoknak 4 vizsgaalkalom a vizsgaidőszakban: ZH-ák vizsgaformátumú megírása külön-külön.

A ZH-k, vizsgák időpontjai:

1. ZH: az október 15-i héten 2. ZH: a november 26-i héten PótZH-k: december 10-11-12  Vizsgák: TBA 

Maximum 8 pluszpont szerezhető beadandó dolgozattal. Maximális terjedelme két oldal (12 pt betű, másfeles sorköz). A dolgozatban az alábbi blogbejegyzések valamelyikében feltett kérdést kell megválaszolni, és a választ megindokolni:

http://namitgondolsz.hu/2014/11/otthon-maradhatott-volna-e-caesar-ama-ve... 

http://namitgondolsz.hu/2014/03/az-akarat-diadala/

http://namitgondolsz.hu/2013/10/mi-lett-theszeusz-hajojaval/

http://namitgondolsz.hu/2017/01/mi-lesz-veled-ha-tobben-leszel/

  A beadandó elkészítése előtt olvassa el a "Tanácsok a beadandó dolgozatokkal kapcsolatban" nevű fájlt.