2017-18-I Filozófia (GTK)

Részletes leírás: 

A félév során tárgyalt konkrét filozófiai diszciplínák és témák:

1. Bevezetés: álom és valóság. Milyen alapon lehet különbséget tenni látszat és valóság között?

2. Az ember: filozófiai megközelítések az emberről. Mi, ki az ember? Isten képmása, a természet gyermeke?

3. Elmefilozófia: Van-e különbség agy és elme között? Lehetséges-e a mesterséges intelligencia?

4. Istenérvek: be lehet-e bizonyítani, vagy lehet-e cáfolni Isten létezését. Kreácionizmus vs. evolúcionizmus

5. Szabad akarat: magam döntök a cselekedeteimről vagy azok eleve szükségszerűek?

6. ZH

7. Etika

8. Politikai filozófia I.

9. Politikai filozófia II.

10. Ismeretelmélet I.: Mi a tudás? Mi a tudás definíciója? Mi a különbség tudás és nem tudás között?

11. Ismeretelmélet II.: Mik a tudásunk forrásai? Honnan és hogyan szerzünk szert tudásra?

12. Nyelvfilozófia: mi a jelentés? Milyen jelentéstartalma van annak, amit mondunk? Ki szabja ezt meg?

13. ZH

14. Esztétika: mi a szép? Mitől lesz valami esztétikus, szép, művészet?

Követelmények: 

2 egyaránt 20 pontos ZH teljesítése összességében elégséges szinten.

A ZH-k nincsenek külön-külön értékelve.

Félévközi jegyeseknek 4 pótZH alkalom a pótlási héten.

Vizsgásoknak 4 vizsgaalkalom a vizsgaidőszakban: ZH-ák vizsgaformátumú megírása külön-külön.

A ZH-k, vizsgák időpontjai:

1. ZH október 9-i héten a szokásos helyen és időpontban

2. ZH november 27-ei héten a szokásos helyen és időpontban

PótZH-k: 11., 12., 13., 14. pontos időpont és helyszín később

Vizsgák: időpont és helyszín később

Maximum 8 pluszpont szerezhető beadandó dolgozattal. Maximális terjedelme két oldal (12 pt betű, másfeles sorköz). A dolgozatban az alábbi blogbejegyzések valamelyikében feltett kérdést kell megválaszolni, és a választ megindokolni: 

http://namitgondolsz.hu/2014/11/otthon-maradhatott-volna-e-caesar-ama-ve...

http://namitgondolsz.hu/2012/04/nincsen-anyag/

http://namitgondolsz.hu/2016/02/kie-legyen-a-gyermek/

http://namitgondolsz.hu/2014/08/hany-christine-beauchamp/

http://namitgondolsz.hu/2013/08/hogyan-integethetunk-zenonnak/

A beadandó elkészítése előtt olvassa el a "Tanácsok a beadandó dolgozatokkal kapcsolatban" nevű fájlt.