2015-16-II Érvelés, tárgyalás, meggyőzés SzK

Részletes leírás: 

Az Érvelés, tárgyalás, meggyőzés című kurzus során a hallgatók mindhárom témakör alapvető elméleti és gyakorlati ismereteit sajátíthatják el.

Az érveléstechnika során a különféle vitatípusok – kiemelten a racionális vita – sajátosságait tárgyaljuk. A hallgatók valós párbeszédek, videó részletek és személyes példák elemzésével, a logika eszköztárának segítségével fejleszthetik érvelési-, vita- és előadói készségeiket, hogy a munka és a magánélet érvelési és retorikai szituációiban egyaránt képesek legyenek megállni a helyüket.

A tárgyalástechnika keretében sorra vesszük az alapvető tárgyalási típusokat és stratégiákat, a tárgyalási helyzetek buktatóit és ezek javasolt elkerülési módjait. Az elméletet az órák során esettanulmányok és kiscsoportos feladatok segítségével ültetjük át a gyakorlatba, valós tárgyalási helyzeteket szimulálva, melyek során a hallgatók „élesben” tesztelhetik, fejleszthetik tárgyalási készségeiket, ezzel is készülve a munkaerőpiac kihívásaira.

A meggyőzés-technikai blokkban a manipuláció, a befolyásolás és a meggyőzés technikáit, pszichológiai előfeltevéseit és társadalmi jelentőségét vizsgáljuk. Az órákon szó lesz a racionális döntési folyamatokról, a csoportközi konfliktusokról, a normakövetésről és a csoportgondolkodásról a szociálpszichológia szemszögéből. A hallgatók a disszonancia-elméletekkel, az észlelés, emlékezés, keretezés, társadalmi kategorizáció és attitűdváltozás fogalmaival hétköznapi példákon keresztül, valamint esettanulmányok segítségével ismerkedhetnek meg, így képesek lesznek felismerni és helyesen értelmezni a média és a reklámipar vonatkozó folyamatait.

Követelmények: 

A kurzus előadásból és gyakorlatból áll.

  • Az előadást a hallgatók az Érvelés, tárgyalás, meggyőzés/Érvelés- és tárgyalástechnika kurzusok (továbbiakban ÉTM/ÉT: https://www.filozofia.bme.hu/orak/2191) hallgatóival együtt hallgatják.
  • Gyakorlatok kéthetente vannak (másfél óra). Katalógusos, maximum 1 alkalommal lehet hiányozni. Minden gyakorlati órára rövid beadandó feladatot kell készíteni, ennek részleteit az órán beszéljük meg., illetve e-mailben küldöm el.

A kurzus teljesítése: jelenlét a gyakorlatokon + a kért beadandók leadása + 2 db. ZH megírása az előadás anyagaiból. A 2 félévközi ZH közül maximum egyet lehet pótolni vagy javítani a pótlási héten.

A ZH-k típusa: feleletválasztós teszt és kisesszé.

A ZH-k eredménye (pontszám) a megírás után pár nappal felkerül a kurzus honlapjára.

A ZH-k anyaga: órai diasorok anyagai (definíciók, fogalmak, kísérletek és gyakorlati példák), amiket az órák után pár nappal töltök fel erre a honlapra.

Ha a fájlok letöltésével vagy megnyitásával bármi problémád adódik, jelezd a kriszti.szabo@filozofia.bme.hu e-mail-címen!

Fogadóóra: e-mailes egyeztetés alapján az E/605-ben.

 

Az alábbi ajánlott irodalmak segítik az órai anyag megértését és a ZH-kra való felkészülést:

Aronson, Elliot – Anthony R. Pratkanis (1992): A Rábeszélőgép. Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével. Budapest: AB OVO Kiadói Kft.

Fischer, R. – W. Ury – B. Patton (1997): A sikeres tárgyalás alapjai. Budapest: Bagolyvár Kiadó.

Margitay, T. (2007): Az érvelés mestersége. Érvelések elemzése, értékelése és kritikája. Budapest: Typotex.

Smith, Eliot R.  – Dian Mackie (2005): Szociálpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.

Ury, W. (1993): Tárgyalás nehéz emberekkel. Budapest: Bagolyvár Kiadó.

Zentai István (1998): A meggyőzés útjai. A mindennapi élet meggyőzéspszichológiája. Budapest: Typotex.