Primary tabs

Kerékgyártó Béla's picture

Kerékgyártó Béla

Kutatási terület:
Modern és kortárs építészet- és városelmélet, illetve történet. Esztétika és desingelmélet.
TMTT Publikációs Adattár:
Kiemelt publikációk:

 

2014 - Modern lakás – modern életforma. A lakás normatív modelljeinek változása 1890–1940 között a nemzetközi és hazai építészetben. Korall 15. évfolyam 58. szám, 17-43

2013 - Építészet, identitás és emlékezet. Aldo Rossi elmélete és a lakótelepek példája. In: S. Varga Pál – Száraz Orsolya – Takács Miklós (szerk.): A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai. Debreceni Egyetemi Kiadó, 81-95.

2012 – Otto Wagner írások, tervek, épületek. Terc Kiadó 2012 (a kötet tanulmányát írta, válogatta, szerkesztette, fordította).

2012 – „Tanuljunk meg lakni”. Participatív törekvések a bécsi lakásépítésben. In: Puhl Antal, Szalai András, Vukoszávlyev Zorán (szerk.): Árkádia.  Építészetelméleti jegyzet. Debreceni Egyetemi Kiadó, 47–65. o.

2008 – Berlin átváltozásai. Város, építészet, kultúra. Typotex Kiadó Kiadó (szerkesztő és „Az újra megtalált közép? A német demokrácia önmegjelenítése” és a „Város és emlékezet. Az IBA-tól az újraegyesült fővárosig” c. tanulmányok szerzője).

 

2008 – „A lehető legtöbb ember lehető legnagyobb fokú boldogsága”? A lakótelep építészeti és városépítészeti eszméinek kiformálódása az 1920-as években. In: N. Kovács Tímea (szerk.): Lakótelepek. A modernitás laboratóriumai. Kijárat Kiadó, 15–31. o.

2006 – Identitätskämpfe im öffentlichen Raum: Budapest und seine Denkmalwellen. International Review of Sociology. Vol. 16. No. 2. 2006. július, 273–309.

2006 – „Az építészeti nyilvánosság.”Az NKA Építőművészeti Kollégiuma számára készült kutatás (Simon Mariann-nal). Megjelent: a Régi-új Magyar Építőművészet 2006/4-es számának Utóirat/Post Scriptum c. mellékleteként. Ugyanitt található tanulmányom: „Az építészeti folyóiratok és a nyilvánosság címen" (7–14. o.).

2004 – Adolf Loos: Ornamens és nevelés. Válogatott írások. Terc Kiadó 2004 (Bevezető taulmány, válogatás-szerkesztés, fordítás).

2004, 2000 – A mérhető és a mérhetetlen. Huszadik századi építészeti írások. Typotex Kiadó (Válogatta, szerkesztette, az előszót és a felvezetők egy részét írta, a szövegek egy részét fordította. A második kiadás utószava: 401412. o.).

Teljes publikációs lista: