Primary tabs

Danka István

E-mail: danka.istvan [kukac] filozofia.bme.hu

In English In English

Danka István (filozófus, MA: Pécsi Tudományegyetem, 2002; PhD: Leeds-i Egyetem, 2013) kutatásai az oktatásfilozófia, ismeretelmélet, érveléselmélet és nyelvfilozófia egymást sokban átfedő kérdéseire irányulnak. Korábban kutatott az MTA Filozófiai Kutatóintézetében, a müncheni LMU-n, a Bergeni Wittgenstein Archívumban, valamint a Bécsi Egyetemen; oktatott a Pécsi Tudományegyetemen, az ELTE Eötvös Collegiumban és a Leeds-i Egyetemen. Kurrens érdeklődésének fókuszában az ismeretelméleti és oktatáselméleti konstruktivizmus viszonya, az intellektuális készségek taníthatóságának problémája, valamint az irónia retorikai/érveléstechnikai szerepe áll.