Primary tabs

Bekő Éva

E-mail: eva.beko [kukac] filozofia.bme.hu

A BA-szintű tanulmányaimat A Tan Kapuja Buddhista Főiskolán végeztem, ahol buddhista teológiát, ind és nyugati filozófiát, valamint vallástudományt tanultam. A szakdolgozatomat a buddhizmus és a kereszténység párhuzamairól írtam.

Ezután filozófiából szereztem MA-képesítést az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Közép-európai Egyetemen. Az ELTÉ-n főként antik filozófiával és metafizikával foglalkoztam, a sztoikus oksági determinizmusról írtam a szakdolgozatomat. A Közép-európai Egyetemen pedig a tudományfilozófia állt az érdeklődésem középpontjában, a demarkáció problémáját vizsgáltam a szakdolgozatomban.

A BME Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskolájában az elmefilozófia és az ind filozófia metszéspontja a kutatási területem. Elsősorban azt vizsgálom, hogyan magyarázható a tudat jelenléte a világban, és úgy gondolom, ha a nyugati és az ind filozófiai hagyomány szempontjait egyaránt figyelembe vesszük, akkor plauzibilisebb végeredményre juthatunk, mintha csak egyetlen kultúra oldaláról közelítenénk meg a kérdéseket.