BMEGT41M421

Printer-friendly version
A tárgy címe: 
Designelmélet II.
A tárgy angol címe: 
Designtheory II.
Nyelv: 
magyar
Kreditpont: 
3
Órabontás: 
3+0+0v
Lezárás: 
vizsgajegy
Heti óraszám: 
1
Hány féléves: 
1
Szemeszter: 
őszi
Oktatás módja: 

Előadás

Tárgyfelelős: 
A tárgy előadói: 
A tárgy célkitűzése: 

A tárgy a széles értelemben felfogott design és a társadalmi-kulturális környezet kölcsönhatásait különböző modellek és példák tükrében vizsgálja. A lakás, a személyes szféra és a nyilvános terek tárgyaival kapcsolatban tárgyalja a tervezői stratégiák változásait, koncepció és megvalósulás viszonyát. Kiemelt figyelmet fordít a design identitásteremtésben betöltött szerepére valamint a design, a designerek szociális felelősségére.

Követelmény: 

a.       A szorgalmi időszakban: zárthelyi

b.       A vizsgaidőszakban: vizsga

Tematika: 
 1. Design: egy fogalom jelentései. Szakmai kommunikáció, intézmények (képzés), gyűjtemények, kiállítások. Témák, feladatok

 

 1. A skandináv design és kulturális háttere (Modern Swedish Design). Egy funkció és egy tárgycsoport: az ülés, az ülőbútorok változatai

 

 1. Modern interieur és bútortervezés Magyarországon. Kozma Lajos, Kaesz Gyula, korabeli folyóiratok (Iparművészet, Tér és Forma, A Bútor)

 

 1. Az otthon tárgyai és jelentései. A tárgyak és a tárgyakhoz fűződő kapcsolataink változásai. The New Everyday

 

 1. Design Hét 2014: kiállításlátogatás, Magyar Formatervezési Díj

 

 1. Kiállítási tapasztalatok közös feldolgozása. Tárgyak és design a tömegkultúrában. A fogyasztás és a divat szerepe

 

 1. A nyilvános terek használata: térhasználat és tárgyi környezet

 

 1. Komplex környezet vizsgálata: köztér. Helyszín: Móricz Zsigmond körtér, az Allee és környéke

 

 1. Komplex környezet vizsgálata: a hármas metró. Koncepció, megoldások, mai állapot és kilátások

 

 1. Épület és interieur: koncepció és megvalósulás: a Design Hotel. Egy anyag, az üveg lehetőségei a mai designban

 

 1. Gender és design: hasonlóságok és eltérések a tervezői, illetve a fogyasztói magatartásban

 

 1. A design kulturális jelentősége, a designerek szociális felelőssége.
Kötelező irodalom: 

Az órai prezentációk ppt formában hozzáférhető anyaga valamint elektronikusan is hozzáférhető válogatás nemzetközi és hazai munkákból.

 

Sparke, Penny: An Introduction to Design and Culture (1900 to the present). Routledge 2000 (2004)

Highmore, Ben: The Design Culture Reader. Routledge, 2008

Tilley, Chris – Keane, Webb et al (szerk.): Handbook of Material Culture. London: Sage 2006

Ajánlott irodalom: 

Appadurai: The social life of things. Commodities in cultural perspective. Cambridge University Press 1986

Baudrillard, Jean: A tárgyak rendszere. Gondolat Kiadó 1986 (1968)

Barnard, Malcolm: Art, Design and Visual Culture. Macmillan Press Ltd. 1998

Creagh, Lucy – Kaberg, Helena – Frampton, Kenneth (szerk.): Modern Swedish Design. Three Founding Texts. New York: The Museum of Modern Art 2008  

Csíkszentmihályi Mihály – Halton, Eugene: Tárgyaink tükrében. Az vagy, amit használsz. Libri Kiadó 2011 [1981]

Konzultációs lehetőségek: 

Hetente a tanszéki hirdetőn kifüggesztett konzultációs időpontban.

Pótlási lehetőségek: 

Az elmaradt vagy sikertelen zárthelyi pótolható.

Előtanulmányok: 

-

Előismeretek: 

-

Kontakt óra: 
45 óra
Házi feladattal töltött idő: 
45 óra
Felkészülés zárthelyire: 
15 óra
Vizsgafelkészülés: 
30 óra
Összesen: 
135 óra