BMEGT419251

Printer-friendly version
A tárgy címe: 
Berlin átváltozásai
A tárgy angol címe: 
Berlin's metamorphoses
Nyelv: 
magyar
Kreditpont: 
2
Órabontás: 
vizsga
Lezárás: 
vizsgajegy
Heti óraszám: 
2
Hány féléves: 
1
Szemeszter: 
őszi/tavaszi
Oktatás módja: 

Előadás, amelyet filmrészletek vetítésével és választott egyéni témákból órai beszámolókkal kapcsolunk össze.

Tárgyfelelős: 
A tárgy előadói: 
A tárgy célkitűzése: 

A kurzus célja, hogy a várostörténet, az építészet és a kultúra több szempontú vizsgálata alapján, komplex képet adjon Berlin, mint egyedülálló változásokon és átalakítási kísérleteken átment város huszadik századi, de főleg 1989 utáni fejlődéséről.

Követelmény: 

Az aláírás feltételei:

- Az órák rendszeres látogatása (minimum 70%).

- Félév közben egy órai rövid kiselőadás és egy otthoni beszámoló a fenti témák közül.

Osztályzat írásbeli dolgozattal vagy szóbeli felelettel szerezhető.

- A dolgozat témáját március közepéig egyeztetni kell.

- A szóbeli vizsgára a prezentációkat és a kijelölt szövegeket kell feldolgozni. Mindezek megtalálhatók elektroniks formában a saját weboldalamon: www.filozofia.bme.hu/materials/kerekgyarto.

- A végső eredmény kialakítása a félévközi munka (25%) és az esszé vagy szóbeli vizsga eredménye alapján történik (30-70% arányban).

Tematika: 
 1. Berlin-képek és tér-képek. Várostörténet és városkarakter: Berlin toposzai. A város és építészete mint a társadalmi-kulturális folyamatok kifejezője és alakítója. Irodalom: Rövid várostörténet 1989-ig.  Hans  Stimmann: A város textúrája
 2. A város tere és terei. A város sorsa két tér tükrében: a Potsdamer Platz és Alexander Platz. Irodalom: A Potsdamer Platz (rövid összefoglalás). Niczki Tamás: Egy városi legenda újjáéledése. A Potsdamer Platz és Renzo Piano
 3. A hatalom és építészete. Birodalmi contra demokratikus reprezentativitás: a Reichstag viszontagságai. Schloss - Reichstag: hatalom, stílus, demokrácia. Irodalom: Kerékgyártó Béla: Az újra megtalált közép? A Reichstag átváltozásai
 4. A bérkaszárnya várostól a modern városig: beépítési módok; bérház, villa, kertváros. Irodalom: Henrik Schnedler és Rolf Ludwig Schneider: Jellegzetes városi terek és építési formák Berlinben
 5. A 20-as évek: a modern város és mitoszai.  Szociális lakásépítés – szociális város. Martin Wagner, Bruno Taut tevékenysége. Irodalom: Blundell-Jones: Az Onkel-Tom telep
 6. A diktatúrák építészete és a következmények. A nemzeti szocializmus és a sztálinista időszak építészete. A Fal. Irodalom: Szabó Levente: Kisajátított építészet. A Harmadik Birodalom építészeti programjáról
 7. A lerombolt, a tervezett és a megépült város: a háború, az újjáépítés, városfelújítás a második világháború után Keleten és Nyugaton. A Kulturforum. Irodalom: Csáki Tamás: A közösség víziójától a demokrácia építészetéig. Hans Scharoun Filharmónia épülete a berlini Kulturforumon
 8. Az építészet és a város újrafelfedezése: az IBA. A kritikai rekonstrukció és a kíméletes városfelújítás elvei és gyakorlata. Irodalom: A kíméletes városfelújítás 12 alapelve. Bujdosó Győző: Modern tendenciák az IBA-ban
 9. A falomlás után: az IBA filozófiájának transzformációja. Várospolitika, tervpályázatok, tervek és viták. A Planwerk. A központ újjáépítése. Az „új berlini építészet”. Irodalom: Kerékgyártó Béla: Város és emlékezet. Az IBA-tól az egyesült fővárosig
 10. Az emlékezet és emlékezés rétegei és formái. Trauma és terápia: a múlt feldolgozása. Emlékművek, emlékhelyek. Irodalom: Wettstein Domonkos: A Topographie des Terrorsról; Borzsák Veronika A fal emlékműről
 11. A Museumsinsel rehabilitációja. A Schloss  körüli vita. A Humboldtforum koncepciója. A rekonstrukció elvei és filozófiája: a Neues Museum újjáépítése. Irodalom: György Péter a Neues Museum felújításáról
 12. Újjáépítés és városrehabilitáció. A szociális város megőrzése vagy felszámolása? Lemaradó környékek támogatása, közterületek fejlesztése. Irodalom: Häussermann, Hartmut/Kapphan, Andreas: A kettéosztott várostól a megosztott városig
 13. Fontos új projektek és épületek. A régi új-belváros: a Spandauer Vorstadt. A követségi épületek. Irodalom: Követségi épületek (áttekintés)
 14. A városfejlesztés mai kérdései. A Spree környékének használata és hasznosítása. Ideiglenes használatok. Irodalom: Deigner Ágnes: Kreatív városi terek. Alternatív városfejlesztési trendek.
Kötelező irodalom: 

Kerékgyártó Béla (szerk.): Berlin átváltozásai. Város, építészet, kultúra. Typotex Kiadó 2008

Elektronikus formában hozzáférhető szöveggyűjtemény (a honlapon valamennyi, az egyes témáknál feltüntetett szöveg elérhető).

 

Ajánlott irodalom: 

Schwenk: Berliner Stadtentwicklung von A bis Z. Edition Luisenstadt. 3. kibővített és aktualizált kiadás, 2001 (elektronikus változat: 2004: www.luise-berlin.de)

Bodenschatz, Harald (szerk.) Renaissance der Mitte. Zentrumsbau in London und Berlin. Verlagshaus Braun 2005

Dubrau, Dorothee: Berlin-Mitte. Architekturführer I-II. Dom publishers 2009

Stimmann, Hans/Kieren, Martin: Die Architektur des neuen Berlin. Nicolai Verlag 2005

Till, Karen E.: The new Berlin. Memory, Politics, Place. University of Minnesota Press 2005

www.stadtentwicklung.berlin.de

Konzultációs lehetőségek: 

Az órarendben meghirdetett és a tanszéken kifüggesztett időponban hetente, illetve egyeztetett időpontban. Az órai kiselőadások előtt konzultáció kötelező.

Pótlási lehetőségek: 

Elmaradt vagy határidőn túl beadott feladat bővített formában történő pótlása legkésőbb a feldolgozási hétig.

Kontakt óra: 
30 óra
Félévközi készülés órákra: 
10 óra
Vizsgafelkészülés: 
20 óra
Összesen: 
60 óra