BMEGT411099

Printer-friendly version
A tárgy címe: 
Filozófia és művészet
Nyelv: 
magyar
Kreditpont: 
2
Órabontás: 
vizsga
Lezárás: 
vizsgajegy
Heti óraszám: 
1
Hány féléves: 
1
Szemeszter: 
őszi/tavaszi
Oktatás módja: 

előadás

Tárgyfelelős: 
A tárgy előadói: 
A tárgy célkitűzése: 

A propedeutikai jellegű előadássorozat az épített környezet és a kultúra kapcsolatát kölcsönhatásukban vizsgálja. Olyan fogalmakat és problémákat tárgyal – kultúra, nagyváros, tér, térhasználat, nyilvánosság, közterek, modern intézmények, iskola, otthon, lakás -, amelyek alapvetőek mind az épített környezet megértése, mint pedig a kulturális önértelmezés szempontjából.

E témák tárgyalásához kapcsolódva megismertetjük a hallgatókat a szakmai és kulturális tájékozódás forrásaival és amódjaival, a szellemi munka technikáival.

Követelmény: 

a. A szorgalmi időszakban: otthoni feladat, zárthelyi

b. A vizsgaidőszakban: -

Tematika: 

1. Civilizáció, kultúra, épített környezet.

2. A hajléktól a városig. A modern nagyváros mint életünk kerete. A város és a városi kultúra megközelítésmódjai

3. Észlelés, tájékozódás, emlékezés, identitás

4. Tér fogalma és megközelítésmódja. Tér, terület, táj, hely.

5  A városi tér használata. Területi viselkedés, tájékozódás, olvashatóság

6. Városi tér, személyiség, identitás: szövegfeldolgozás

7. A nyilvánosság intézményei és épülettípusai. Stílus és kifejezés

8. A tanulás és tudás intézményei. Iskolatípusok és épületek

9.A tanulás és tudás intézményei: a könyvtár és a múzeum. Változó feladatok, építészeti példák

10. Ház, otthon, lakás

11. A modern nagyváros lakástípusai és életformái

12. Építészet és etika: az építészet lehetőségei és az építész felelőssége

13. Félévzáró teszt és a második feladat értékelése.

Kötelező irodalom: 

Az előadás anyagából és a kötelező szövegekből és szövegrészletekből összeállított jegyzet

Ajánlott irodalom: 

Batár Attila, 2005, Láthatatlan építészet. Budapest: Ab Ovo.

Hall, Edward T.,  Rejtett dimenziók. Budapest: Gondolat.

Kerékgyártó Béla (szerk.), 2004, A mérhető és a mérhetetlen. Építészeti írások a 20. századból. Budapest: Typotex.

Massey, Doreen – Allen, John – Pile, Steve, 1999, City Worlds. London: Routledge.

Konzultációs lehetőségek: 

2 óra hetente a tanszéki hirdetőn kifüggesztett konzultációs időpontban.

Pótlási lehetőségek: 

Az elmaradt vagy sikertelen zárthelyi pótolható.

Kontakt óra: 
30 óra
Házi feladattal töltött idő: 
15 óra
Felkészülés zárthelyire: 
15 óra
Összesen: 
60 óra